ALL | will | Well | walt

Wall francouzština

Význam Wall význam

Co v francouzštině znamená Wall?

Wall

(Géographie) Paroisse civile d’Angleterre située dans le district de Northumberland. (Géographie) Paroisse civile d’Angleterre située dans le district de Lichfield.

Příklady Wall příklady

Jak se v francouzštině používá Wall?

Citáty z filmových titulků

Aux premières lueurs du jour, revient l'homme d'affaires. pressant le père de se replonger dans le tourbillon de Wall Street.
Brzy ráno přichází podnikatel, který chce otce znovu zapojit do víru Wall Street.
Son père tient un bout de wall Street.
Jeho otec vlastní jižní stranu Wall Street.
Entendu parler de Wall Street?
Už jste slyšeli o Wall Street?
La fille du magnat de Wall Street.
Dceru toho boháče z Wall Streetu.
Déposez-moi à Wall Street.
Odvez mě na křižovatku Wall a 24.
Mais si je peux exploiter ça, je ferai fureur à wall Street.
Kdybych to mohl těžit, Wall Street by se zhroutila.
Avec de bons appuis à Wall Street, vous gagnerez plus dans les deux ans.
S pomocí těch správných lidí z Wall Streetu vyděláš ještě víc za méně než dva roky.
Bernard Baruch, conseiller financier juif et ami du président américain, sous le masque d'un élégant citoyen américain. Otto Kahn, banquier juif de Wall street, heureux de jouer son rôle de lord anglo-saxon.
Navenek výborně zapadají ke svým hostitelům.
On a chassé ce soir sur Wall Street.
Špatný lov dnešní noci na Wall Streetu.
On s'est déchaîné contre Wall Street.
A pak jsme táhli do boje proti Wall Streetu.
Les agents de propagande disent que dans ce numéro, Jaromir, l'autre clown, devrait représenter l'impérialisme de Wall Street.
Lidi z propagandy říkali, že v tomhle čísle, by Jaromír, ten druhý klaun, měl představovat imperialismus Wall Streetu.
Leurs yeux sont faibles à force de lire ces longues colonnes étroites du Wall Street Journal.
Mají slabý oči ze samýho čtení. Těch dlouhých, mrňavých sloupců čísel ve Wall Street Journal.
Je crache sur Wall Street!
Plivu na Wall Street!
Hole-in-the-Wall.
Do Velký díry.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Les éléments les plus dangereux de Wall Street pousseront un soupir de soulagement lorsqu'il partira.
Až odejde, nebezpečné síly na Wall Street si nepochybně zhluboka oddychnou.
Malheureusement, les principaux médias américains, dont le New York Times et le Wall Street Journal, ont appuyé sans réserve cet assaut lamentable contre les pans restants de non discrimination dans le système commercial mondial.
Tento hanebný útok na zbytky nediskriminace ve světové obchodní soustavě bohužel podpořila významná americká média, včetně listů The New York Times a The Wall Street Journal.
Même le Wall Street Journal, habituellement enthousiaste le plus bruyant des marchés financiers, a ouvertement dénigré l'intégrité des tests.
Dokonce i list Wall Street Journal, obvykle nejhlasitější roztleskávač finančních trhů, otevřeně zpochybnil poctivost testů.
Les chefs de Wall Street tout autant que le gouvernement Obama connaissaient la vérité.
Wallstreetští pohlaváři i Obamova administrativa již pravdu znali.
Geithner et Larry Summers, conseiller économique en chef d'Obama, partagent la culture de Wall Street, en tant que protégés de Robert Rubin, ancien secrétaire au Trésor devenu administrateur et haut conseiller de Citigroup.
Geithner a Larry Summers, Obamův hlavní ekonomický poradce, sdílejí wallstreetskou kulturu coby chráněnci Roberta Rubina, bývalého ministra financí, který posléze působil jako šéf a hlavní poradce Citigroup.
L'implosion tant crainte de Wall Street semble avoir été évitée.
Obávanou implozi Wall Streetu se zřejmě podařilo odvrátit.
Ces intérêts particuliers comprenaient Wall Street, les groupes pétroliers, les grandes compagnies d'assurance et les fabricants d'armes.
Tyto partikulární zájmy zahrnovaly Wall Street, velké ropné společnosti, velké zdravotní pojišťovny a výrobce zbraní.
La déréglementation financière a enrichi Wall Street, mais a finalement donné lieu à une crise économique mondiale provoquée par la fraude, des prises de risque excessives, l'incompétence et les délits d'initiés.
Finanční deregulace obohatila Wall Street, ale kvůli podvodům, nadměrnému riskování, neschopnosti a zneužívání informací nakonec vyvolala globální hospodářskou krizi.
À en croire des gens comme John McCain, la cause première est la cupidité et la corruption de Wall Street.
Podle Johna McCaina a jemu podobných byly základní příčinou chamtivost a korupce na Wall Streetu.
Cet écart entre ce qui se joue à Wall Street et l'expérience des citoyens ordinaires (augmentation des prix des actifs, malgré une performance économique inférieure aux prévisions) peut être expliqué par trois facteurs.
Tuto propast mezi Wall Street a Main Street (rostoucí ceny aktiv navzdory horší hospodářské výkonnosti oproti očekávání) lze vysvětlit třemi faktory.
Cette dernière révélation provoquera peut être quelques migraines à Wall Street, mais pour les nombreux pays partout dans le monde qui dépendent de cette dette souveraine, c'est sans aucun doute une excellente nouvelle.
Poslední zjištění možná nenadchne Wall Street; pro řadu zemí po celém světě, které závisí na suverénním dluhu, je to ale skutečně velice dobrá zpráva.
Ils vont sauver Wall Street, mais qu'en est-il de l'économie?
Možná že spasí Wall Street, ale co zbytek ekonomiky?
Wall Street a pollué l'économie avec des prêts immobiliers empoisonnés, c'est à Wall Street de payer pour réparer les dégâts.
Wall Street znečistila ekonomiku toxickými hypotékami. Měla by tedy zaplatit sanaci.
Wall Street a pollué l'économie avec des prêts immobiliers empoisonnés, c'est à Wall Street de payer pour réparer les dégâts.
Wall Street znečistila ekonomiku toxickými hypotékami. Měla by tedy zaplatit sanaci.

wall čeština

Příklady Wall francouzsky v příkladech

Jak přeložit Wall do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Brzy ráno přichází podnikatel, který chce otce znovu zapojit do víru Wall Street.
Aux premières lueurs du jour, revient l'homme d'affaires. pressant le père de se replonger dans le tourbillon de Wall Street.
Jeho otec vlastní jižní stranu Wall Street.
Son père tient un bout de wall Street.
Už jste slyšeli o Wall Street?
Entendu parler de Wall Street?
Dceru toho boháče z Wall Streetu.
La fille du magnat de Wall Street.
Odvez mě na křižovatku Wall a 24.
Déposez-moi à Wall Street.
Kdybych to mohl těžit, Wall Street by se zhroutila.
Mais si je peux exploiter ça, je ferai fureur à wall Street.
S pomocí těch správných lidí z Wall Streetu vyděláš ještě víc za méně než dva roky.
Avec de bons appuis à Wall Street, vous gagnerez plus dans les deux ans.
Otto Kahn, židovský bankéř z Wall Streetu, užívající si svoji roli anglo-saského lorda.
L'avocat Samuel Untermeier, qui hait les Allemands.
Thatcher, guru Wall Streetu, po léta hlavní cíl útoků Kaneových novin v době kdy napadaly trusty, vzpomíná na cestu, kterou vykonal v mládí.
Walter P. Thatcher, le financier attaqué par Kane dans ses campagnes antitrust, évoque un voyage qu'il fit jadis.
Špatný lov dnešní noci na Wall Streetu.
On a chassé ce soir sur Wall Street.
A pak jsme táhli do boje proti Wall Streetu.
On s'est déchaîné contre Wall Street.
Lidi z propagandy říkali, že v tomhle čísle, by Jaromír, ten druhý klaun, měl představovat imperialismus Wall Streetu.
Les agents de propagande disent que dans ce numéro, Jaromir, l'autre clown, devrait représenter l'impérialisme de Wall Street.
Mají slabý oči ze samýho čtení. Těch dlouhých, mrňavých sloupců čísel ve Wall Street Journal.
Leurs yeux sont faibles à force de lire ces longues colonnes étroites du Wall Street Journal.
Plivu na Wall Street!
Je crache sur Wall Street!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Až odejde, nebezpečné síly na Wall Street si nepochybně zhluboka oddychnou.
Les éléments les plus dangereux de Wall Street pousseront un soupir de soulagement lorsqu'il partira.
Tento hanebný útok na zbytky nediskriminace ve světové obchodní soustavě bohužel podpořila významná americká média, včetně listů The New York Times a The Wall Street Journal.
Malheureusement, les principaux médias américains, dont le New York Times et le Wall Street Journal, ont appuyé sans réserve cet assaut lamentable contre les pans restants de non discrimination dans le système commercial mondial.
Dokonce i list Wall Street Journal, obvykle nejhlasitější roztleskávač finančních trhů, otevřeně zpochybnil poctivost testů.
Même le Wall Street Journal, habituellement enthousiaste le plus bruyant des marchés financiers, a ouvertement dénigré l'intégrité des tests.
Obávanou implozi Wall Streetu se zřejmě podařilo odvrátit.
L'implosion tant crainte de Wall Street semble avoir été évitée.
Tyto partikulární zájmy zahrnovaly Wall Street, velké ropné společnosti, velké zdravotní pojišťovny a výrobce zbraní.
Ces intérêts particuliers comprenaient Wall Street, les groupes pétroliers, les grandes compagnies d'assurance et les fabricants d'armes.
Finanční deregulace obohatila Wall Street, ale kvůli podvodům, nadměrnému riskování, neschopnosti a zneužívání informací nakonec vyvolala globální hospodářskou krizi.
La déréglementation financière a enrichi Wall Street, mais a finalement donné lieu à une crise économique mondiale provoquée par la fraude, des prises de risque excessives, l'incompétence et les délits d'initiés.
Podle Johna McCaina a jemu podobných byly základní příčinou chamtivost a korupce na Wall Streetu.
À en croire des gens comme John McCain, la cause première est la cupidité et la corruption de Wall Street.
Tuto propast mezi Wall Street a Main Street (rostoucí ceny aktiv navzdory horší hospodářské výkonnosti oproti očekávání) lze vysvětlit třemi faktory.
Cet écart entre ce qui se joue à Wall Street et l'expérience des citoyens ordinaires (augmentation des prix des actifs, malgré une performance économique inférieure aux prévisions) peut être expliqué par trois facteurs.
Poslední zjištění možná nenadchne Wall Street; pro řadu zemí po celém světě, které závisí na suverénním dluhu, je to ale skutečně velice dobrá zpráva.
Cette dernière révélation provoquera peut être quelques migraines à Wall Street, mais pour les nombreux pays partout dans le monde qui dépendent de cette dette souveraine, c'est sans aucun doute une excellente nouvelle.
Možná že spasí Wall Street, ale co zbytek ekonomiky?
Ils vont sauver Wall Street, mais qu'en est-il de l'économie?
Wall Street znečistila ekonomiku toxickými hypotékami. Měla by tedy zaplatit sanaci.
Wall Street a pollué l'économie avec des prêts immobiliers empoisonnés, c'est à Wall Street de payer pour réparer les dégâts.
List The Wall Street Journal přitom informoval, že finanční společnosti se rostoucí měrou pouštějí do pronájmů kapacit ke skladování ropy.
Dans le même temps, le The Wall Street Journal rapporte que les entreprises financières s'impliquent de plus en plus dans les baux d'exploitation de pétrole.
Kdo ví, kolik Borlaugů mohlo být mezi těmi, jež zlákala vidina bohatství Wall Street a londýnské City?
Qui sait combien de Borlaug ont été appâtés par les richesses de Wall Street et de la City?
Jen stěží jsem si však dokázal představit, že dnes na Wall Streetu nezbude žádná nezávislá investiční banka.
J'étais loin d'imaginer qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus aucune banque d'investissement indépendante à Wall Street.

Možná hledáte...