ALL | will | well | walt

wall čeština

Příklady wall portugalsky v příkladech

Jak přeložit wall do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Víš, napadlo mě to ráno cestou do práce, v metru na Wall Street.
Bem, verá, tive a idéia. quando estava indo trabalhar toda manhã. no metrô para Wall Street.
Ty pracuješ na Wall Street?
Você está em Wall Street?
Už jste slyšeli o Wall Street?
Já ouviram falar de Wall Street?
Dceru toho boháče z Wall Streetu.
Filha daquele magnata de Wall Street.
S pomocí těch správných lidí z Wall Streetu vyděláš ještě víc za méně než dva roky.
Com a ajuda das pessoas certas de Wall Street, ganha-se mais em dois anos.
Thatcher, guru Wall Streetu, po léta hlavní cíl útoků Kaneových novin v době kdy napadaly trusty, vzpomíná na cestu, kterou vykonal v mládí.
WalterP. Thatcher, grande autoridade de Wall Street. durante anos alvo da crítica do jornal de Kane aos monopólios. recordou de uma viagem feita na juventude.
Bill Wall, Wimpey, Popeye.
Os maiores da sua seção? -Bill Wall, Wimpy, Popeye.
Těch dlouhých, mrňavých sloupců čísel ve Wall Street Journal.
As colunas compridas, em letra miudinha, das cotações da Bolsa.
Zapomínáš, že jsem jen upachtěný obchodník s obligacemi na Wall Street.
Não se esqueça que sou um corretor de Wall Street em início de carreira.
Wall Street tu bude i zítra.
Wall Street não vai fugir.
Budete držet v ruce Wall Street Journal.
Ele leva o Wall Street Journal.
Nepůjdu do žádné zatracené uličky a k čertu s Wall Street Journalem!
Não vou para passagem nenhuma! Merda para o Wall Street Journal!
Věděl jsi, že několik psychotiků pracují jako licencovaní makléři na Wall Street?
Sabias que existem paranormais a trabalhar na bolsa de valores de Wall Street?
Dneska jsem pustil ten báječnej džob na Wall Street, jak jsem ti o něm tuhle povídal.
Sim, só para passar o tempo. Eu adoro animais. - Ouve, Cosmo espero-te esta noite?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vztek republikánů z Tea Party (stejně jako vztek demonstrantů z hnutí Occupy Wall Street) odráží pocit, že systém mohou změnit pouze dramatická, ba přímo revoluční opatření.
A ira dos republicanos do grupo Tea Party (tal como a ira dos manifestantes do movimento Occupy Wall Street) dá a entender que o sistema só poderá mudar através de medidas drásticas, ou mesmo revolucionárias.
Poslední zjištění možná nenadchne Wall Street; pro řadu zemí po celém světě, které závisí na suverénním dluhu, je to ale skutečně velice dobrá zpráva.
Essa última revelação pode não fazer a felicidade de Wall Street; mas, para os muitos países à volta do mundo que dependem da dívida soberana, é uma excelente notícia.
Je zarážející, že jednu hodinu jízdy severně od Wall Street, totiž v Bridgeportu ve státě Connecticut, je Giniho koeficient - standardní ukazatel distribuce příjmů a nerovnosti - horší než v Zimbabwe.
Surpreendentemente, a uma hora a norte de Wall Street, em Bridgeport, no Connecticut, o coeficiente de Gini - uma medida-padrão da distribuição do rendimento e da desigualdade - é pior que no Zimbabwe.
Vzpomeňme na demonstranty z hnutí Occupy Wall Street, kteří v roce 2011 obsadili na plné dva měsíce dolní Manhattan.
Convém recordar que os manifestantes do movimento Occupy Wall Street, em 2011, ocuparam a baixa de Manhattan durante dois meses inteiros.

Možná hledáte...