pigro | giro | rigo | tiro

-igro italština

Význam -igro význam

Co v italštině znamená -igro?

-igro

seconda parola di lemmi composti che vogliono indicare umidità