arci | Audi | gucci | vacuo

a cui italština

na kterého, na které, na kterou

Překlad a cui překlad

Jak z italštiny přeložit a cui?

a cui italština » čeština

na kterého na které na kterou kterým kterému které

Možná hledáte...

a | cui