a monte italština

proti proudu

Překlad a monte překlad

Jak z italštiny přeložit a monte?

a monte italština » čeština

proti proudu proti toku řeky

Možná hledáte...

a | monte