a přece čeština

Překlad a přece italsky

Jak se italsky řekne a přece?

a přece čeština » italština

eppure sí che e sí che

Příklady a přece italsky v příkladech

Jak přeložit a přece do italštiny?

Jednoduché věty

A přece se točí!
Eppur si muove!

Možná hledáte...

a | přece