a sangue caldo italština

v návalu prchlivosti, v návalu hněvu, teplokrevný

Překlad a sangue caldo překlad

Jak z italštiny přeložit a sangue caldo?

a sangue caldo italština » čeština

v návalu prchlivosti v návalu hněvu teplokrevný

Možná hledáte...

a | sangue | caldo