absolventka čeština

Překlad absolventka italsky

Jak se italsky řekne absolventka?

absolventka čeština » italština

titolato laureato alunno

Příklady absolventka italsky v příkladech

Jak přeložit absolventka do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Toto je Brenda Walshová, absolventka West Beverly a tvá velká fanynka.
Salve. Lei e' Brenda Walsh, un'alunna della West Beverly, e. - una tua grande fan.
Okay. Julia Roberts přichází, její dcera, absolventka.
Julia Roberts torna a casa e porta il suo.
Čerstvá absolventka.
Nuovo laureato. Bilaureato.
Valerie McCabe, absolventka Yale.
Valerie McCabe, Yale '91.
Jsem sečtělá absolventka výšky.
Lo abbiamo perso.
Jsem absolventka a taky pro školu sháním finance.
Sono una di quelle che battono cassa, nonche' un'ex studentessa della scuola.
Jsem absolventka z roku 82.
Sono una diplomata del 1982. Sto cercando un indirizzo o un numero di telefono di un diplomato del '59, un certo Beau Burroughs.
To je naše absolventka?
Questi sono i nostri laureati di Yale.
Jsem absolventka.
Sto per laurearmi.
Alison Tisdaleová, 24 let, absolventka newyorkské univerzity.
Alison Tisdale. 24 anni, dottoranda all'universita' di New York.
Ano, jsem absolventka Burtonsvillské střední.
Si', ho frequentato la Burtonsville High.
Absolventka.
Un'alumna.
Oběť se jmenuje Sarah Nelsonová, absolventka s platem 10 dolarů za hodinu a pracující 60 hodin týdně.
Il nome della vittima e' Sarah Nelson, una junior associate che lavora 60 ore la settimana per dieci dollari l'ora.
Jsem zdejší absolventka.
Sono una ex studentessa.

Možná hledáte...