en | nd | ed | und

end italština

šipka konec

Překlad end překlad

Jak z italštiny přeložit end?

end italština » čeština

šipka konec

end čeština

Příklady end italsky v příkladech

Jak přeložit end do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Její přívrženci chtěli oslavit. Agathino propuštění z věznice tím, že. na Whitehall a West End svrhnou spršku letáků.
Un piano segreto con cui si voleva celebrare Lady Agatha e la sua ultima scarcerazione da Holloway, prevedeva il lancio di volantini sopra Whitehall e il West End di Londra.
Ráda poslouchá rádio. - To jsou Living End?
Gli piace la radio.
Piccadilly Cilkus, minisukně, fiš-end-čips.
Piccadilly Circus, minigonna e Joe Lyons.
Nejdřív pojedeme do západní části Frankfurtu, konkrétně West End Strasse 60. Podíváme se na dům, kde žijí rodiny ze zahraničí.
Prima di tutto visiteremo il West End di Francoforte, più specificatamente West End Strasse 60, per vedere una casa abitata da famiglie straniere.
Co takhle happy-end?
Che ne dice di un lieto fine?
Londýnský West End.
Il West End di Londra.
How could one put an end to that plinking for a while? With a grenade.
Qualcuno potrebbe far tacere questo lamento per un pò?
That would be the end of the whole Regiment.
Sarebbe la fine dell'intero reggimento.
Žádný happy end.
Non fingere che sia un lieto fine.
Z East End Avenue.
Sì, dell'East End.
Ale přítomnost určitých lidí tady v Londýnském West End při takovéto příležitosti tuto cenu nesmírně uráží a ponižuje.
Ma riceverne uno nel cuore del famoso West End di Londra in un'occasione come questa diminuisce enormemente tale onore.
Jednou jsem si takhle kráčel dole přes West End, jo, a tenhle bus plný turistů z Iowy.
Sentite questa. Cammino nel West End, un giorno, ok?
Chce vás i West End, hmm?
Perché non il West End?
Muž, nedýchá, kolem třicítky. West End a 72..
Maschio, crisi respiratoria, sui 30, West End e 72ma.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

To není recept na happy end.
Non è certamente la formula per un lieto fine.