en | nd | ed | ene

end čeština

Příklady end portugalsky v příkladech

Jak přeložit end do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Jenom říká, že nedávno šel přes East End.
Diz apenas que passou pelo East End recentemente.
East End je velice závažný problém.
O East End é um problema muito importante.
Její přívrženci chtěli oslavit. Agathino propuštění z věznice tím, že. na Whitehall a West End svrhnou spršku letáků. Kotvu.
Lady Agatha ia festejar a sua última libertação de Holloway com uma chuva de panfletos sobre Whltehall e o West End.
Bude mít happy end?
Terá um final feliz?
Áno. Piccadilly Cilkus, minisukně, fiš-end-čips.
Piccadilly Circus, mini-saia e Joe Lyons.
Poslyšte, kdo je vůbec ten Michael Ellis? Co takhle happy-end?
Quem é este Michael Ellis?
Pořád vystupuješ ve West End?
Ainda estás no extremo oeste?
We wait for the end.
Esperamos pelo fim.
Král a královna doprovázeni premiérem Winstonem Churchillem dnes navštívili londýnský East End a prohlédli si škody po bombardování.
O Rei e a Rainha, acompanhados pelo Primeiro-Ministro Winston Churchill, foram ao leste de Londres para verem os estragos dos bombardeamentos.
Dělal někdo z vás v pondělí na West End Avenue 365?
Alguém trabalhou no número 365 da West End Avenue na segunda-feira?
Řekl bych West End.
Suponho que do West End.
Co bude s tím velkým bytem na West End Avenue?
Mas e o grande apartamento de West End Avenue?
Žádný happy end.
Isto não é um fim feliz.
Ale přítomnost určitých lidí tady v Londýnském West End při takovéto příležitosti tuto cenu nesmírně uráží a ponižuje.
Mas recebê-lo aqui, no coração da West Side de Londres diminui essa honra.