en | nd | ed | eng

End němčina

poslední, konečný

Význam End význam

Co v němčině znamená End?

End

Sport: Spielabschnitt beim Curling
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

Překlad End překlad

Jak z němčiny přeložit End?

End němčina » čeština

poslední konečný rozhodný

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako End?
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

end čeština

Příklady End německy v příkladech

Jak přeložit End do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Italské restaurace, North End.
Dem gehört ein italienisches Lokal.
Prosím spojte mě s Londýnem West End 4316.
Bitte verbinden Sie mich mit London, Westend, 4316.
Áno. Piccadilly Cilkus, minisukně, fiš-end-čips.
Piccadilly Circus, Minirock und Joe Lyons.
Co takhle happy-end? Ach, Chrisi!
Wie wäre es mit einem Happy End?
Král a královna doprovázeni premiérem Winstonem Churchillem dnes navštívili londýnský East End a prohlédli si škody po bombardování.
König und Königin besuchten heute mit Premier Winston Churchill. das Londoner East End, um die Bombenschäden zu inspizieren.
Londýnský West End.
Londons West End.
Ale nebudu se starat o takový amatéry a dávat jim (full end of my thing).
Aber Anf: Anger kriegen nun mal nicht dasselbe wie die anderen.
Žádný happy end.
Es gibt kein Happyend.
Ale přítomnost určitých lidí tady v Londýnském West End při takovéto příležitosti tuto cenu nesmírně uráží a ponižuje.
Doch ihn hier mitten in Londons berühmtem West End. bei einem solchen Anlaß zu bekommen, schmälert diese Ehre beträchtlich.
Chce vás i West End, hmm?
Warum nicht auch im West End, hm?
Je čas pro happy end!
Ein Happy End!
Ať jsou v tom piráti, šašci a happy-end, nebo tě pošleme zpět do Stratfordu k manželce.
Piraten, Narren und ein glückliches Ende! Sonst schicken wir Euch wieder nach Stratford zu Eurer Frau!
Lidi mají rádi happy end.
Das Publikum liebt Happyends.
Kromě toho, lidi mají rádi happy end.
Und vergiss nicht, die Zuschauer stehen auf Happyends.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

To není recept na happy end.
Das ist allerdings kein Rezept für ein Happy End.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »