immoralmente italština

Význam immoralmente význam

Co v italštině znamená immoralmente?

immoralmente

in modo immorale

Příklady immoralmente příklady

Jak se v italštině používá immoralmente?

Citáty z filmových titulků

E non vuoi che dicano che abbiamo agito affrettatamente o immoralmente, vero?
A taky nechceš aby se řeklo, že jsme jednali ukvapeně nebo neeticky, že?
Hai agito immoralmente.
Choval jste se nemorálně.
E non ci sorprende, Che abbia violato la legge. e che abbia vissuto tutta la vita immoralmente.
Nepřekvapuje nás, že se celý život vyhýbá zákonům a trdičním hodnotám.
Ogni attacco a sorpresa, per riuscire dev'essere condotto immoralmente.
Jako všechny překvapivé útoky, musí i tento být veden nemorálně.
Dobbiamo far capire agli altri, nella comunità dei traumatizzati, che un colpo alla testa non è una scusa adeguata per comportarsi immoralmente!
Musíme varovat ostatní v komunitě otřesených, že zranění hlavy není omluvou pro zhýralost.
Facendo una cosa del genere, l'unico rimasto a comportarsi immoralmente sarai tu.
Pokud uděláš všechno to, co jsi říkal, jediný špatný člověk pak budeš jen ty.
Al loro ritorno, non solo resistettero all'inizio del punk, ora fermamente radicato nel paese, ma si goderono immoralmente un nuova ondata positiva.
Nejenže je punkový příboj nesmetl. Po návratu z cest si se zvráceným potěšením užili indiánské léto na klidném venkově.
E' lei che ha insinuato che stessi manipolando immoralmente Gideon.
Vy jste přišla s myšlenkou, že Gideonem neeticky manipuluji.
Quindi. o lo aiuto a trovare il problema, cioe' io, e sono condannata, oppure non lo aiuto e cosi' mi staro' comportando immoralmente e il modo intero impazzira' e mi beccheranno lo stesso.
Takže, buďto mu pomůžu najít problém, což jsem já a budu zatracená nebo mu nepomůžu, ale potom je to neetické chování a celý svět se zblázní a mě chytí tak i tak.
Puoi anche lasciarci se vuoi, ma subito dopo faremo comunicato stampa dicendo che la Pearson Specter Litt non rappresenterà più clienti che agiscono immoralmente nelle loro modalità di cessione.
Můžete nás pustit k vodě, ale až to uděláte, vydáme tiskové prohlášení, že Pearsonová Specter Litt nebude zastupovat klienty, kteří se při prodeji firem chovají neeticky. To nemůžete.

Možná hledáte...