immortale italština

nesmrtelný

Význam immortale význam

Co v italštině znamená immortale?

immortale

(filosofia) (religione) non mortale (senso figurato) che dura in eterno

immortale

{{Est}} [[imperituro]]

Překlad immortale překlad

Jak z italštiny přeložit immortale?

immortale italština » čeština

nesmrtelný věčně živý věčný

Příklady immortale příklady

Jak se v italštině používá immortale?

Citáty z filmových titulků

Solo una cosa ha trascurato: l'anima immortale dell'uomo!
Jednu však přehlédl, nesmrtelnou lidskou duši!
Gli stessi libri, se non equivoco. dicono che il gatto nero e' immortale.
Tytéž knihy, pokud se nemýlím. učí, že černé kočky jsou nesmrtelné.
Immortale come il male.
Nesmrtelné je zlo.
Non passerà molto tempo che tutta la Spagna echeggerà delle sue lodi e Siviglia dovrà essere fiera di questo suo figlio il cui nome un giorno sarà coperto di. gloria immortale.
Nebude trvat dlouho a celé Španělsko mu bude provolávat slávu. a Sevilla by měla být pyšná na svého syna. jehož jméno jí jednou přinese. nehynoucí slávu.
Mi chiedo se Lewis Carroll sognasse che il libro sarebbe stato immortale.
Kdo ví, jestli Lewis Carroll tušil, že bude tak populární.
Devi preoccuparti solo per la tua anima immortale ora.
Musíš se bát jen o svou nesmrtelnou duši.
Oh, dea venuta sulla terra, rendimi immortale con un bacio e vivremo di nettare ed ambrosia.
Ó, bohyne na zemi, ucin mne svým polibkem nesmrtelným a budeme žít z nektaru a ambrózie.
Lo protegge uno scudo immortale.
Chrání jej štít nesmrtelnosti.
É immortale, dicono.
Prý je nesmrtelná.
Chi può dirlo, principe immortale?
Kdo ví, Nesmrtelný Princi?
Il mio nemico sembrava immortale.
Můj nepřítel mi připadal nesmrtelný.
Divenire immortale e poi morire.
Stát se nesmrtelným a potom zemřít.
Immortale.
Je nesmrtelné!
Ma è probabile che non fosse né la tecnica del dipinto, né l'immortale bellezza di quel volto a impressionarmi così profondamente e fortemente.
Ale bylo jasné, že ani provedení díla ani fyzická krása na mě tak nezapůsobily.

Možná hledáte...