impadronirsi italština

zmocnit se, zachvátit, přijít na koho

Význam impadronirsi význam

Co v italštině znamená impadronirsi?

impadronirsi

[[prendere]]

Překlad impadronirsi překlad

Jak z italštiny přeložit impadronirsi?

impadronirsi italština » čeština

zmocnit se zachvátit přijít na koho pojmout

Příklady impadronirsi příklady

Jak se v italštině používá impadronirsi?

Citáty z filmových titulků

Perché ha tentato di impadronirsi di quel posto?
Proč jste se pokusil to místo získat?
Pieno di risentimento, John sperava che qualche disgrazia colpisse Riccardo..per poter, con l'aiuto dei baroni normanni..impadronirsi del trono.
Jan, plný hořké nenávisti, doufal, že Richarda postihne neštěstí, aby tak mohl s pomocí normanských baronů uchvátit trůn pro sebe.
Come chiamare un uomo che si avvantaggia della sfortuna di un re..per impadronirsi del potere?
Jak nazvete někoho, kdo zneužije králova neštěstí a chopí se moci?
O è che. voleva forse impadronirsi della mia corona di Zar?
S pomocí porážky Baltských zemí bojaři burcují lid proti tobě.
Da come vanno le cose, ci saranno un mucchio di giornalisti. che vorranno impadronirsi di questa storia.
Věc se má takhle - budou tady další novináři, zkoušející se zaplést do příběhu.
Tentò un acquisto di azioni per impadronirsi del controllo, ma il pagamento del sequestro l'ha costretto a rinunciare.
Snažil se skoupit akcie, aby získal moc. A pak se stalo tohle.
Il guardiano sta per impadronirsi del trono.
Váš Rádce přebírá váš trůn.
Il fratello Turone ne approfitta per impadronirsi del regno.
Toho chce využít Boemondův mladší bratr. princ Turone, který má v úmyslu uchvátit trůn.
Ricordate quando Dix cercò di impadronirsi della città?
Pamatujete, jak se nám Dix snažil zabrat město?
Oggi, un nuovo imperatore deve impadronirsi del trono.
Ještě dnes bude muset nový císař dosednout na uvolněný trůn.
Se una piccola particella della Cosa può impadronirsi di un intero organismo, ognuno dovrebbe prepararsi i pasti da sé.
Jestli se jen malá částečka té věci dokáže zmocnit celého organismu, tak by si měl každý sám varit.
Qualcosa sta cercando di impadronirsi del mio corpo.
Něco se mi snaží proniknout do těla.
Vuole far venire i suoi amici. hanno un piano spaventoso, vogliono impadronirsi della terra!
Chce sem přivést svoje další kámoše. Má velký plány. Třeba ovládnout Zemi.
Qualche altra banca potrebbe tentare di impadronirsi dell'impresa.
Cizí banka, která se bude snažit o převzetí.

Možná hledáte...