impalpabile italština

nehmatatelný

Význam impalpabile význam

Co v italštině znamená impalpabile?

impalpabile

che non si percepisce al tatto

Překlad impalpabile překlad

Jak z italštiny přeložit impalpabile?

impalpabile italština » čeština

nehmatatelný nepostižitelný

Příklady impalpabile příklady

Jak se v italštině používá impalpabile?

Citáty z filmových titulků

Abbiamo un talco impalpabile, come seta pura.
Mám vynikající pudr, jemný jako hedvábí.
E' come un'onda aerea che scivola sulle superfici, s'impregna delle sue emanazioni visive, per definirle e modellarle, propagandole dappertutto come un profumo, come un'eco, che disperde intorno a sé una polvere impalpabile.
Je to jako vzdušná vlna, která klouže po povrchu předmětů, nasává jejich vyzařování a pak je i sama modeluje. A roznáší je dál jako vůni. Jako ozvěnu, která se šíří po okolí a zasypává je hebkým prachem.
Devo credere che lo spettro impalpabile della morte provi amore e che quell'orrido mostro ti tenga qui per fare di te la sua amante?
Mám si říci, že sama smrt se v tobě shlédla, že si ten strašák kostmi chřestící tě tady ve tmě drží za milenku?
Qualcosa è cambiato in modo misterioso e impalpabile.
Tajuplně a nepochopitelně.
In confronto al Legame è un qualcosa di tenue e impalpabile, un tentativo patetico di ovviare alla solitudine che provano i monoforma perché sono prigionieri di se stessi.
Ve srovnání s Článkem je to jen matná vzpomínka, ubohý pokus monoformů, jak se vyrovnat s izolací. Protože jsou uvězněni v sobě samých.
E' un gas mortale, inodore, incolore, impalpabile, e aggredisce il sistema nervoso causando diarrea e tic ai muscoli del viso.
Je to smrtelný bezbarvý prchavý plyn bez zápachu, který napadá nervový systém a působí průjem a tiky.
Tanto impalpabile non mi sembra.
Ne když můžete použít celou ruku.
Impalpabile nella sua libertà e gravoso nella sua incertezza.
Lehký jako vánek, a zároveň těžký svou nejistotou.
Quel qualcosa di impalpabile che ha fatto di un motore di ricerca un motore di cambiamento.
Nehmotná věc, která dělá z vyhledávání pokyn ke změně života.

Možná hledáte...