impalcatura italština

lešení

Význam impalcatura význam

Co v italštině znamená impalcatura?

impalcatura

struttura portante

Překlad impalcatura překlad

Jak z italštiny přeložit impalcatura?

impalcatura italština » čeština

lešení vazba trámoví kostra konstrukce bednění

Příklady impalcatura příklady

Jak se v italštině používá impalcatura?

Citáty z filmových titulků

Torno da Firenze col mio assistente per scoprire che Bramante ha montato quest'impalcatura.
Vrátil jsem se z Florencie se svými pomocníky a Bramante mezitím postavil tohle lešení!
Posso progettare io un'impalcatura che non tocchi il soffitto.
Já sám navrhnu lešení, které se stropu ani nedotkne.
Hai il mio permesso di togliere l'impalcatura e costruire la tua.
Máš mé svolení,. abys dal strhnout Bramantovo lešení a postavil vlastní.
Ci vorrà tempo prima che possa salire sull'impalcatura.
Těžko říct, jak dlouho mu potrvá, než opět vyleze na lešení.
Perché dovrei tornare su quell'impalcatura?
Mám zase šplhat na to prokleté lešení?
Stanno rimovendo l'impalcatura!
Vaše Svatosti, strhávají lešení. Ticho!
Ti chiederai perché ho fatto rimuovere l'impalcatura.
Divíš se, proč jsem nařídil, aby sňali to lešení?
Santo Padre, so che è vietato menzionare il soggetto ma l'impalcatura deve essere rimontata.
Vaše Svatosti, já vím, že mám zakázáno o tom mluvit, ale je to otázka placení. Lešení se musí znovu postavit.
Le tecniche di edificazione sicura implicano la costruzione di 4 metri d'impalcatura ad opera di braccianti agricoli di Tess dei d'Urbervilles, supervisionati dalla geniale padrona la signora Jupp, di Way of All Flesh di Samuel Butler.
A přímo na staveništi vyrůstá 3,5 metrů vysoké bednění, s nímž pomáhá dav selských podruhů z Tess z ďUbervillů, na něž dohlíží bodrá správcová, paní Juppová z Cesty všelikého těla od Samuela Butlera.
Serve un'impalcatura.
Bude to riskantní, velká práce.
Scendete dall'impalcatura!
Dolu z popraviště!
L'impalcatura non è sufficiente.
Poslouchej mě. Pode mnou není žádné kolečko, dej to na druhou stranu.
Frank, togli quell'impalcatura e sostituiscila con delle reti.
Franku, to lešení musí pryč.
Bastoni. Sull'impalcatura lì sopra.
Tam na tom lešení.

Možná hledáte...