imparzialmente italština

nestranně

Význam imparzialmente význam

Co v italštině znamená imparzialmente?

imparzialmente

in modo imparziale

Překlad imparzialmente překlad

Jak z italštiny přeložit imparzialmente?

imparzialmente italština » čeština

nestranně

Příklady imparzialmente příklady

Jak se v italštině používá imparzialmente?

Citáty z filmových titulků

Essere un poliziotto significa credere nella legge e proteggerla imparzialmente rispettando l'uguaglianza di tutti gli uomini e la dignità e il valore di ogni individuo.
Stát se policejním důstojníkem znamená věřit v právo. a spravedlivě ho prosazovat. Respektovat rovnost všech lidí a důstojnost a hodnotu každého člověka.
Rappresento imparzialmente lo stato e il mio cliente ha le sue ragioni.
Zastupuji nezaujatě americkou vládu. Můj klient má důkazy.
Se è d' accordo, mi assicurerò che sia condotto imparzialmente.
Pokud souhlasíte, naše laboratoře jsou vám k dispozici, aby se zajistilo, že test bude objektivní.
Direbbe che lei è una persona imparzialmente egregia?
Řekla byste o sobě, že jste vcelku. odiózní člověk?
Se la Direzione vuole processare questi agenti allora che lo faccia imparzialmente ed in un tribunale e non ingiustamente per mezzo dell'opinione pubblica.
Pokud chce vedení tyto důstojníky soudit, tak ať to udělají fér a podle práva a ne nespravedlivě u soudu veřejného mínění.
Spero che possa leggere la mia commedia imparzialmente.
A já doufám, že budete ochoten si mou hru přečíst nezaujatě.
Beh, io ho un esercito di lettori, che guardano tutte le proposte, le migliori finiscono sulla mia scrivania e quelle le leggo imparzialmente.
Dobře, mám celou armádu čtenářů a ti se dívají na jakoukoliv podanou věc a ty nejlepší z nich se dostávají na můj stůl. A ty pak čtu nezaujatě.
Don, dimmi imparzialmente, fino a che punto rifiuto?
Done, můžeš být nestranný? Proti čemu stojím?
Io, Oliver Queen, giuro solennemente di sostenere lo statuto e le leggi di Star City e di fedelmente e imparzialmente svolgere e adempiere i doveri della carica di sindaco secondo le leggi e al meglio delle mie possibilità.
Já, Oliver Queen, slavnostně přísahám, že budu podporovat listiny a zákony Star City a věrně a nestranně vykonávat povinnosti starostova úřadu v souladu se zákonem a podle mého nejlepšího svědomí.
Io, Oliver Queen, giuro solennemente di fedelmente e imparzialmente svolgere e adempiere i doveri della carica di sindaco.
Rene: No tak, Mr. Olympia.

Možná hledáte...