impareggiabile italština

nesrovnatelný

Význam impareggiabile význam

Co v italštině znamená impareggiabile?

impareggiabile

che non può essere eguagliato senza confronto

Překlad impareggiabile překlad

Jak z italštiny přeložit impareggiabile?

Příklady impareggiabile příklady

Jak se v italštině používá impareggiabile?

Citáty z filmových titulků

La mia anima anela a voi, impareggiabile Katerina Matveevna, come l'airone al cielo.
Duše má se dere k vám, nedosažitelná Jekatěrino Matvějevno, jak jeřáb po nebi poletující.
Impareggiabile. Sublime.
Je opravdu velice dobrý, znamenitý.
Mi hai salvata! Xena! Il mondo ti renderà grazie per aver salvato una così impareggiabile bellezza.
Xeno, svět ti bude vděčný za záchranu tak veliké krásy.
Il tuo senso delle satira è impareggiabile.
Musím říci, že váš smysl pro satiru je úžasný.
Aveva promesso una pistola di impareggiabile fattura e senza quella dote il matrimonio non avrebbe mai avuto luogo.
Dělal co mohl, a věnoval pistoli, neskutečnou péči, aby stihnul termín dokončení.
Impareggiabile, nessuno era come te.
Bez sobě rovného.
Ah, l'impareggiabile Charles Patoshick.
Ah, nenapodobitelný Charles Patoshick.
Signore e signori, l'impareggiabile Gloria!
Dámy a pánové, nedostižná Gloria!
Un'impareggiabile tradizione di vincenti.
Je to vítězná tradice, jako žádná jiná.
Ma, tanto per essere sicuri, usero' la mia impareggiabile conoscenza dei metodi di rimozione transtemporale per neutralizzare il tessuto elettronico residuo.
Abych to ale pojistil, použiji své trans-temporální hubicí metody a neutralizuji reziduální elektronický vzor. -Co že uděláš?
Beh, sembra un po' un museo, e' un po' freddo, anche se la pressione dell'acqua e' impareggiabile.
No, je to trochu jako muzeum, trochu chladné, ačkoliv tlak vody je souběžný.
Tanya e' uno schianto di brunetta, con un fisico mozzafiato ed una tecnica impareggiabile.
Tanya je uhrančivá bruneta se skvělým tělem a ještě lepší technikou.
Ed e' nel potente ed impareggiabile nome di Gesu' che noi ti preghiamo, Signore.
Modlíme se ve jménu mocného a jedinečného Ježíše, Pane.
Sono le signore di campagna ad avere una grossolanità impareggiabile.
Jsou to spíše dámy v tomto kraji, jejichž hrubost je bezpříkladná.

Možná hledáte...