imparziale italština

nestranný

Význam imparziale význam

Co v italštině znamená imparziale?

imparziale

(storia) (sociologia) (politica) (diritto) equo, neutrale, giusto, corretto di persona equanime che possiede discernimento e scienza nel valutare senza errore di persona senza ambiguità e/o non passibile di equivoco

Překlad imparziale překlad

Jak z italštiny přeložit imparziale?

imparziale italština » čeština

nestranný objektivní nezaujatý

Příklady imparziale příklady

Jak se v italštině používá imparziale?

Citáty z filmových titulků

No, volevo solo essere imparziale.
Ne, snažím se jen být naprosto nestranná.
Dopo ciò che mi ha fatto Darcy, non sarei un giudice imparziale.
Po tom, co mi Darcy způsobil, sotva bych hodnotil spravedlivě.
L'imparziale mano della giustizia mette il calice, avvelenato da noi, nelle nostre stesse labbra.
Tupá spravedlnost, ten pohár, jejž jsme namíchali my, nastaví nám.
Giura di rispondere onestamente alle domande. poste per verificare la sua ammissibilità. come giurato imparziale nel procedimento. tra New York e Doris Attinger, con l'aiuto di Dio?
Slavnostně přísaháte, že odpovíte podle pravdy. na všechny otázky, jež vám budou položeny ve věci. vaší způsobilosti být porotcem v tomto procesu. mezi lidem státu New York a Doris Attingerovou?
Giura di rispondere onestamente alle domande. poste per verificare la sua ammissibilità. come giurato imparziale nel procedimento. tra New York e Doris Attinger, con l'aiuto di Dio?
Slavnostně přísaháte, že odpovíte podle pravdy. na všechny otázky, jež vám budou položeny. ve věci vaší způsobilosti být porotcem. v tomto procesu mezi lidem státu New York a Doris Attingerovou?
Non dirmi che il giudice è imparziale.
Neříkej, že soudce je nestranný.
È un film duramente realistico. Imparziale. Rappresenta i fatti.
Jeho cílem je ukázat fakta - všechna fakta - o kterých dnes víme.
Vi è dovuto da questa Corte un processo sereno e imparziale, ma se essa vi troverà colpevole, la pena che la legge commina in tal caso, è la morte.
Máte právo na spravedlivý a nestranný proces, ale v případě, že soud vás shledá vinným, je smrt trestem, který stanoví zákon.
Ha avuto un processo imparziale.
Měl spravedlivý soud.
Tra i testimoni avete ascoltato l'ispettore capo Hearne. che ha fornito la propria testimonianza in modo equo e imparziale, come sempre.
Mezi svědky jsme slyšeli vrchního inspektora Hearna který svědčil poctivě a nestranně, stejně jako vždy.
Se non fosse per lui, il suo imparziale capo della polizia avrebbe l'uomo sbagliato dietro le sbarre.
Mně je úplně jedno, co je zač. Nebýt jeho, váš šerif by měl za mřížemi pořád nesprávného člověka.
Sono neutrale e imparziale.
Jsem neutrální a nestranný.
Scriverò al presidente Hayes per chiedere un'indagine imparziale.
Napíšu prezidentu Hayesovi a požádám o nestranné vyšetřování.
Da te posso avere un giudizio imparziale prima di andare da un editore.
Od tebe můžu dostat objektivní posudek, než je nabídnu vydavatelům.

Možná hledáte...