impartire italština

prozradit, odkrýt, odhalit

Význam impartire význam

Co v italštině znamená impartire?

impartire

istruire con decisione e nel contempo con confidenza oppure con severità  stava impartendo un comando al proprio cane quando comprese quanto fosse educativo

Překlad impartire překlad

Jak z italštiny přeložit impartire?

impartire italština » čeština

prozradit odkrýt odhalit

Příklady impartire příklady

Jak se v italštině používá impartire?

Citáty z filmových titulků

Gli editori non hanno capito che volevo impartire una lezione morale.
Vydavatel neviděl, že kniha nesla morální poslání.
Sarebbe indispensabile includere leader di governo e militari per impartire i necessari principi di governo e di tradizione.
Nevyhnutně musí být začleněni vládní a vojenští činitelé, aby byly zachovány principy vůdcovství a tradice.
Voglio impartire la benedizione speciale dell'onnipotente Cesare. sopra questa. lieta unione.
Nyní dám požehnání všemocného císaře na počest tohoto šťastného svazku.
E che potremmo impartire ordini, e che sarebbe vostro dovere ubbidirli?
Můžeme tedy vydávat rozkazy a vaší povinností je uposlechnout?
Chi è lei per impartire ordini a noi?
Kdo jste, že s námi takhle mluvíte?
Se mi ordina di stare qui, obbedirò, ma le chiedo di non impartire quell'ordine.
Jestli přikážete, abych tu zůstal, poslechnu. Ale prosím vás, abyste to uvážil.
Nessuna passione o rapimento, niente di ciò che tu intendi impartire.
Žádná vášeň, nadšení či ty další věci, o kterých jsi mluvil.
Continua a rompermi le palle perché sono io a impartire gli ordini.
Pořád si dělá srandu, když má plnit moje rozkazy. A teď ještě ty problémy mezi váma dvěma.
Impartire quell'ordine deve aver spezzato il cuore a tuo padre.
Takový příkaz musel zlomit srdce vašeho otce.
E Maeby voleva impartire una lezione ai suoi genitori per essersi dimenticati di lei.
A Meaby se rozhodla udělit svým rodičům lekci za to, že na ni zapomněli.
Chi siete voi per impartire ordini?
Kdo jsi, že dáváš příkazy?
Che lezione pensate di impartire al piccolo Jeremy?
Jaký výchovný dopad bude mít tohle na malého Jeremyho?
Come è stato impartire l'ordine?
Jak ses cítila, když jsi vydávala rozkaz?
Potremmo avere un po' di senno da impartire.
Třeba ti můžeme dobře poradit.

Možná hledáte...