impiccare italština

oběsit

Význam impiccare význam

Co v italštině znamená impiccare?

impiccare

uccidere per impiccagione

Překlad impiccare překlad

Jak z italštiny přeložit impiccare?

impiccare italština » čeština

oběsit

Příklady impiccare příklady

Jak se v italštině používá impiccare?

Citáty z filmových titulků

Rifiutiamo e ci lasciamo impiccare?
Půjdeme se udat a necháme je, aby nás pověsili?
Per queste ragioni, non vogliamo impiccare o incarcerare un innocente. Dovete quindi soppesare le prove con la massima attenzione.
Mimoto, nemůžeme pověsit a nebo poslat do vězení nevinného muže, takže musíte zvážit svědectví velmi pečlivě.
Per impiccare i ribelli di Novgorod!
Co to má znamenat? Abychom svázali Novgorodce.
Nasconditi, i mercanti ti faranno impiccare.
Generál Gage brzy vyšle posily, aby potlačil povstání. Musíš jít.
Lo voglio impiccare con le mie mani.
Tvůj žaludek už je připraven na všechno.
Signora, sarei più contento d'impiccare quei ceffi da un albero. che non di dargli questo ranch. ma il foglio che suo marito ha firmato dà loro il diritto legale al ranch.
Radši bych pověsil tu chásku tam venku na nejbližší strom. než jim dal tenhle ranč. ale doklad, který váš muž podepsal, jim na něj dává právo.
Non vogliamo mica impiccare un uomo malato, vero?
Přece bychom nepověsili nemocného. Co?
Beh, lo dico sempre. è ammirevole un uomo disposto a farsi impiccare per un amico.
No, já vždycky říkám. že kdo se nechá pověsit za kamaráda, má můj obdiv.
Tutti vorrebbero impiccare di nuovo il vecchio Ygor. Ma ha un alibi perfetto.
Zase ho všichni chtějí pověsit, i když má dokonalé alibi.
Curioso come l'intera giuria che l'ha fatto impiccare sia morta.
Je zvláštní, že všichni soudci, kteří ho chtěli pověsit, jsou mrtví.
Chi ha detto d'impiccare la gente ai lampioni?
Kdo vám řekl věšet lidi na lucerny?
È villano impiccare un uomo mentre dorme per far piacere ai giornali.
Je drsný, Royi, pověsit ho ve spánku kvůli novinářům.
Voleva impiccare un innocente per vincere l'elezione?
Chcete oběsit nevinného a vyhrát volby?
Vi farò impiccare!
Já vás pověsim! Jako psi!

Možná hledáte...