noia | amin | domin | Norma

naomi čeština

Příklady naomi italsky v příkladech

Jak přeložit naomi do italštiny?

Citáty z filmových titulků

A teď, království ze Scarsdale představuje krásnou dceru Silase a Naomi Bunch..
E adesso il regno di Scarsdale e' lieto di presentarvi la bellissima figlia di Silas e Naomi Bunch.
Teď už neseš svoje vlastní břemeno. Kam jdeme, Naomi?
Dove stai andando?
Ne. Tady je Naomi Finseckerová. Její matka.
No, non sono io. lo sono Naomi Finsecker, la madre.
Musela jsem to někomu říct, tak jsem to řekla své nejlepší kamarádce, Naomi.
Ho dovuto dirlo a qualcuno, quindi. Quindi l'ho detto alla mia migliore amica, Naomi.
Naomi, dostanu z tebe úsměv?
Naomi, potrei avere un sorriso?
Ale, podívej, Naomi. - Já vím..
Pero', Naomi, senti.
Tak, jak je Naomi?
Allora, come sta Naomi?
Ethan a Naomi jsou minulost.
Tra Ethan e Naomi e' finita.
Naomi a Ethan mají tu věc, správně?
Naomi e Ethan hanno questa. cosa. Giusto?
Naomi, teď není vhodný čas, okay?
Naomi, questo non e' il momento adatto, ok?
Naomi se na tebe přišla podívat.
Ehi, amico. Naomi e' venuta a trovarti.
Naomi, já.
Naomi.
Naomi Hayes-Blaftová.
Naomi Hayes-Blatt.
Naomi! Kolik je způsobů jak to můžu myslet?
Non credo ci siano più modi di intendere la verità.
Doporučujeme...Italština za 24 dnůIntenzivní kurz pro samoukyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...