napoleonův čeština

Příklady napoleonův italsky v příkladech

Jak přeložit napoleonův do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Tady v Louisianě platí takzvanej Napoleonův zákoník.
Nello stato della Louisiana abbiamo il Codice Napoleonico.
Počkáme, až se vyválí ve vaně, a pak zjistím, jestli zná Napoleonův zákoník.
Aspetteremo che abbia finito di sciacquarsi poi le chiederò se sa qualcosa del Codice Napoleonico.
Tady ve státě Louisiana máme takzvanej Napoleonův zákoník.
Nello stato della Louisiana abbiamo il Codice Napoleonico.
Jste Napoleonův dar sobě samému.
Sarai un dono che daremo a Napoleone.
Celé roky se Napoleonův pták prodával za nejvyšší nabídku.
Negli anni, l'uccello di Napoleone fu venduto e rivenduto a chi offriva di più.
Váš otec byl věrný přívrženec Napoleonův. Patrně připravoval jeho útěk z Elby.
Vostro padre era un fedele sostenitore di Napoleone, forse coinvolto nel complotto per farlo fuggire dall'Elba.
Může zvrátit válku v Napoleonův prospěch.
Potrebbe sancire la vittoria di Napoleone.
Vrcholem programu na přehlídce má být třetí Napoleonův diamant. Přeruš mne, pokud ti něco nebude jasné.
C'è uresposizione di diamanti il cui pezzo forte è il terzo diamante Napoleone.
Jsem Napoleonův strýc Rico.
Sono lo zio di Napoleon, lo zio Rico.
Našel jsem pečovatelský dům na pobřeží Maine, řízený stejnou francouzskou společností, která dohlížela na Napoleonův exil.
Ho trovato un ospizio sulle coste del Maine, gestito dalla stessa societa' francese che si e' occupata dell'esilio di Napoleone.
NOLA je skvělá. Napoleonův dům za rohem taky. - Dá se tam dojít?
In quel punto ci serve che i clarinetti di Amadee e Breeze vengano esaltati, quindi non dovete interferire.
Tělo Yao Minga, Napoleonův mozek, a hrb Zvoníka od Matky Boží.
Ehm. Scelgo di Yao Ming, il busto. di Napoleone, il cervello, e del Gobbo di Notre Dame, la gobba.
Takže má Napoleonův syndrom?
Cos'ha, il complesso di Napoleone?
Napoleonův bratranec.
Il cugino di Napoleone.
Doporučujeme...Italsko-český, česko-italský praktický slovníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...