napuchlý čeština

Příklady napuchlý italsky v příkladech

Jak přeložit napuchlý do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Můj kotník je tak napuchlý, že nemůžu jít.
La mia caviglia è così gonfia che non potrei fare cinque metri.
I ve fázi mý flitrový kombinézy, mladejch holek v bílejch kalhotkách, probouzení v kaluži zvratků a napuchlý fialový mrtvoly na záchodě?
Anche nella fase completo a paillette con ragazzine in mutandine bianche, svegliandomi in un bagno di vomito, e nella fase gonfio color viola-morte nel cesso?
Máš napuchlý jazyk? Svědí tě?
Hai la lingua gonfia?
Na druhé straně velký napuchlý jazyk, zdroj neutuchající zábavy.
Grande lingua cicciona, invece. infinitamente piu' interessante.
Měl monokl a napuchlý ret.
Aveva un occhio nero e il labbro gonfio.
Jsi napuchlý jako páv v.
Sembri gonfio come un pavone in.
Jsem napuchlý z pláče.
Sono un po' pallido per il pianto.
Nechci být napuchlý.
Ho un appuntamento stasera, non voglio gonfiarmi.
Napuchlý, ale uhlazený.
Gonfio. - Ma elegante.
Doporučujeme...Italština: konverzaceS námi se domluvíteKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...