napadaný čeština

Příklady napadaný italsky v příkladech

Jak přeložit napadaný do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Ne pane, Našli jsme tuhle dutinu. Ale je tam pouze napadaný jíl.
No signore, c'è quella cavità ma contiene solo creta.
Celý jeho život bylo jedno velké neštěstí a celé se to točilo okolo toho, že je napadaný, protože je gay. Upozornil jsem ho na to, že se moc soustředí na to, co nechce.
Voleva diventare un cabarettista e quando aveva provato ad esibirsi in un cabaret tutti lo prendevano in giro per il fatto di essere gay.
Jako čerstvě napadaný sníh.
Come la neve appena caduta.
Jste čistá jako napadaný sníh.
E' candida come la neve appena posata.
Paní Čistá jako čerstvě napadaný sníh.
O a una consegna, o dalla tua amante.
Toxikologie seržanta Dawsona je čistá jak čerstvě napadaný sníh.
Il tossicologico del Sergente Dawson e' risultato pulito come l'aria.
Ale moje vnučka, tenhle něžný anděl, byla čistá, jako napadaný sníh dokud nekouřila trávu od vašeho syna, nepila jeho tequilu, a potom s ním neprožila dvouminutovou vášeň.
Ma mia nipote, questo tenero angelo, era pura come la neve. Finche' non ha fumato l'erba di vostro figlio, bevuto la sua tequila e fatto l'amore con lui appassionatamente per due minuti.
Byly napadaný nepřítelem, kterýmu nejde o kořist.
Sono state attaccate da un nemico.. che non cerca ricchezze.
Doporučujeme...Italština za 24 dnůIntenzivní kurz pro samoukyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...