napadat čeština

Překlad napadat italsky

Jak se italsky řekne napadat?
Doporučujeme...Italština: slovníčekKoupit booktook.cz »

Příklady napadat italsky v příkladech

Jak přeložit napadat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Začaly mě napadat podivné věci, jako být venku uprostřed polí. Takové věci.
Ho cominciato a pensare alle cose più strane. come essere in mezzo ai campi.
A mé noviny budou i nadále otevřeně napadat raketýry a hlavy organizovaného zločinu, což jsou skutečně nebezpeční nepřátelé společnosti.
E i miei giornali continueranno l'attuale politica di aperta denuncia dei gangsters e dei protettori del crimine organizzato che sono i veri pericolosi nemici della società.
Jsi žárlivý. Musíš pořád někoho napadat.
Sei troppo geloso e sempre pronto a fare a pugni con la gente.
Nemůžete mě napadat.
Non può insultarmi.
Obžaloba bude toto tvrzení tvrdě napadat.
L'accusa farà di tutto per demolire questa tesi.
Já vás naučím napadat starce!
T'insegno io ad assalire un vecchio!
Vypadá to, že mě zde budou napadat?
Speri che me ne vada?
Jak se opovažujete mně takhle napadat?
Come ti permetti di attaccarmi?
Ačkoliv, moc se mi to nepodobá napadat přirozenost a povahu vašeho oboru či. či profese.
Lungi da me l'intenzione di mettere sotto accusa o offendere la sua professione.
Myslela jsem, že si chceš promluvit. Tak mě přestaň napadat a proč si nepromluvíme jako dospělí?
Credevo che tu mi volessi parlare, perchè non la pianti di essere acido e cerchiamo di fare il punto su tutto da persone ragionevoli.
Kato mě obvykle vaří, ale v poslední době je povinen mě napadat při každé příležitosti.
Cato cucina per me, in genere, ma recentemente mi aggredisce in continuazione.
Zatraceně, takhle mě nikdo nebude napadat!
Questa non la mando giù!
Myslím, že není třeba napadat doktora Brunera.
Non credo sia necessario lanciare sfide al dottor Bruner.
Nechci nikoho napadat, ale Francouzi jsou známí, jakožto rasa vražedných tendencí, i když střílí prabídně.
Non per offendere ma i francesi sono una nota razza di assassini del tutto incapaci di sparare.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Přesto se objevila i frustrace a ohromení, neboť hlasití odpůrci zahraniční pomoci začali navýšené financování boje proti nemocem napadat.
Tale fermento, però, fu accompagnato anche da frustrazione e smarrimento, poiché alcuni detrattori degli aiuti esteri cominciarono a opporsi all'aumento dei finanziamenti per combattere la malattia.
I zde však začalo být až příliš běžné napadat motivy a hodnoty, nikoliv jen myšlenky těch, s nimiž nesouhlasíme.
Ma anche lì è diventato fin troppo comune mettere in dubbio i motivi e i valori, non solo le idee, di coloro con i quali non siamo d'accordo.
Doporučujeme...ČlánekJak se naučit 125 nových slovíček za 5 minutPřečíst easylingo.cz »

Možná hledáte...