napadání čeština

Příklady napadání italsky v příkladech

Jak přeložit napadání do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Napadání svědka.
L'avvocato intimidisce il teste.
Napadání svědka, Ctihodnosti.
Fa pressioni sulla teste, Vostro Onore.
Jo, slovní napadání, navlhčování konečníku.
Sì. Abusi verbali e lavaggi del colon.
Až nebude tumor k napadání, nebudou protilátky ničím popletené.
Una volta sparito il tumore, gli anticorpi non hanno piu' niente con cui confondersi.
Radši při napadání závěti mojí matky zkrachuje, než aby mi dal to, co mi patří.
Si rovinerebbe con l'impugnazione del testamento di mia madre piuttosto che darmi quello che è mio.
Nebýt napadání.
Non essere aggrediti.
Mé napadání je opravdu typická odezva.
Attaccarmi è una tipica risposta.
Myšlenkou je napadání žen. Zní mi to jako islámský fundamentalismus.
L'idea di attaccare le donne mi fa pensare ai fondamentalisti islamici.
U ní je vidět dlouhodobé napadání, Boothe, a ne jen baseballovou pálkou.
C'e' una lunga storia di violenza qui, Booth. e non causata da una mazza da baseball.
Rogerův otec se často uchyloval k fyzickému napadání.
Il padre di Roger non aveva problemi a ricorrere alle mani.
Walte, nastav mířidla Mark-19 tak daleko jak si věříš na napadání s dobrým efektem.
Walt, sistema la Mark19 nel modo in cui ti senti piu' comodo per riuscire a colpire al meglio il bersaglio.
Kmotr zrovna změnil pravidla napadání.
Il Padrino ha appena cambiato le regole d'ingaggio.
Když jim řeknu, aby nechali napadání a vrátily se ke mě musí to udělat.
Quando dico a loro di smettere di mordere devono tornare da me, Questo è quello che devono imparare.
Majitelé byli pokousáni jejich vlastními psy protože psi jsou používáni k napadání agresorů a najednou je majitel agresivní.
I Gestori sono stati morsi dai loro propri cani perché i cani sono usati per attaccare l'aggressore, e improvvisamente hai l'allenatore aggressivo.
Doporučujeme...Italsko-český, česko-italský velký slovníkKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dokonce i jednoduché metody, například sepisování a napadání všech předpokladů, na nichž firma založila svou strategii, mohou přinést cenné postřehy.
Anche metodi semplici, come quello di stilare un elenco dei pilastri su cui un'azienda ha basato la propria strategia, possono stimolare preziose intuizioni.
A především platí, že zpochybňování a napadání statu quo přináší hodnotu.
Dopo tutto, ha un valore mettere in discussione e contestare lo status quo.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Italština: konverzace se slovníkem a gramatikouKoupit booktook.cz »