ti | im | tým | tom

tim čeština

Příklady tim italsky v příkladech

Jak přeložit tim do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Mám to. - Ty s tim autem neumíš?
Ho capito, un attimo.
To je v pořádku. Můj bratr Tim.
Tranquilla, è mio fratello Tim.
Není to Tim Griffin?
Ma quello non è Tim Griffin? - Già.
Majore Blakeu, Tim se vrátil.
Comandante Blake, è tornato Tim.
I když se pan Tim vrátí a dá ti mezka, bavlníkový semeno a hnojivo a slunce bude svítit ve dne v noci, nebudeš mít tenhle rok žádnou úrodu.
Se anche arrivasse il signor Tim con un mulo, dei semi di cotone e del guano e il sole splendesse giorno e notte non otterresti comunque un bel niente quest'anno.
Kapitán Tim.
Capitano Tim.
Kapitán Tim. - Pán buď pozdraven.
Capitano Tim.
Kapitán Tim.
Capitano Tim.
To je kapitán Tim.
È il capitano Tim.
Tim Holt.
Tim Holt.
Ach Tim, můj malý Tim!
Non è morto per malattia contagiosa, vero? Oh, di questo non devi preoccuparti!
Ach Tim, můj malý Tim!
Non è morto per malattia contagiosa, vero? Oh, di questo non devi preoccuparti!
Krocan je stejně velký, jako malý Tim.
Molto bene, va a comprarlo, allora. Non posso! No, no, no, aspetta!
Uhněte s tim zatraceným krámem.
Leva di torno quel trabiccolo!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Prominentní rizikový kapitalista Tim Draper chce předložit k hlasování návrh na rozdělení Kalifornie na šest samostatných států.
Un investitore di rilievo, Tim Draper, intende proporre un referendum per suddividere la California in sei stati separati.