čeština | angličtina | němčina | ruština
Aal | coal | Ada | ADAC

-dal němčina

Význam -dal význam

Co v němčině znamená -dal?

-dal

ein Ortsnamengrundwort für Tal, Bodensenke Stendal