dal | dl | důl | díl

dál čeština

Překlad dál německy

Jak se německy řekne dál?
Doporučujeme...Patnáct vět německyČas jít | Zeit zu gehenPatnáct způsobů, jak německy říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Příklady dál německy v příkladech

Jak přeložit dál do němčiny?

Jednoduché věty

I když jsem byl vyčerpaný, pracoval jsem dál.
Obwohl ich erschöpft war, arbeitete ich weiter.
I když jsem byla vyčerpaná, pracovala jsem dál.
Obwohl ich erschöpft war, arbeitete ich weiter.
Jeho zdraví se čím dál tím víc zhoršuje.
Seine Gesundheit verschlimmerte sich immer mehr.
Nenávist v jakékoli podobě nás nedovede dál.
Hass in jeder Form bringt uns nicht weiter.

Citáty z filmových titulků

Princezno, co máme dělat dál? Hm.
Konnte das eine Falle sein?
Teroristé, kteří ohrožují nevinné, tyranští vojáci, zkorumpovaní politici a policie, společnosti, které jen vydělávají peníze, zločinecké organizace a tak dál.
Der Terror gegen die Bevolkerung, die Gewalt von Seiten der Armee, dazu die korrupten Politiker, die profitstichtigen Unternehmen, die Verbrechersyndikate Niemand hat sie je angeklagt, aber wir tun es.
Takže nemáme na vybranou a musíme prolévat krev dál.
Ich werde auch noch mehr Blut vergiel3en mussen.
Jestli to tak půjde dál, bude Cornelie ignorovat rukojmí, a potom.
So, wie ich Cornelie kenne, sind ihr die Geiseln vdllig egal.
Jasně, že máte vysílat dál!
Aber selbstverstandlich senden wir weiter. Die Verantwortung?
V pořádku, pojď dál.
Du kannst reinkommen.
Nedovolím vám ho dál urážet!
Ihr werdet sofort aufhoren ihn zu beleidigen!
Nápodobně. Co budeš dělat dál?
Und was hast du jetzt vor?
To je pravda, nemám na vybranou a musím postupovat dál.
Genau. Ich kann nicht anders, als weiterzumachen.
Jenže pokud to s vámi dál půjde z kopce, bude mou povinností uvědomit sociálku.
Das ist Teil. Ja, Herr Moran, wenn es weiter bergab geht, bin ich gesetzlich verpflichtet, das Jugendamt zu informieren.
Ale nežije mezi námi pověra vesele dál?
Aber ist der Aberglaube nicht noch immer allgegenwärtig?
Tento druh povyku Jim už dál nesnesl.
Doch solchen Lärm konnte Big Jim nicht leiden.
Chudák Jim! Už dál nemohl.
Der arme Jim hielt es nicht mehr aus.
Dělej, Dennine, sbal nářadí, jdeme dál!
Los Dennin, pack die Instrumente ein, dann ziehen wir weiter!
Doporučujeme...Patnáct vět německyV baru | In der BarPatnáct vět v němčině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Špatná zpráva je, že je čím dál jasnější, že přinejmenším u velkých zemí platí, že měnové oblasti budou velice nestabilní, nebudou-li se držet národních hranic.
Die schlechte Nachricht besteht darin, dass mittlerweile zunehmend klar wurde, dass Währungsräume - zumindest für große Länder - höchst instabil sind, wenn sie nicht nationalen Grenzen folgen.
Naštěstí právě nadchází nejvhodnější okamžik, kdy Západ - a zejména EU - může postrčit Ukrajinu dál od propasti.
Glücklicherweise gab es allerdings nie einen besseren Zeitpunkt für den Westen - vor allem für die EU - die Ukraine vor dem Abgrund zu retten.
Moderní sociální státy pochopitelně sociální nerovnost ani zdaleka neodstranily a disparita v přístupu ke hmotným i lidským zdrojům dál vede k situaci, že občané žijí velmi nerovnými životy.
Sicherlich sind die modernen Wohlfahrtsstaaten weit davon entfernt, soziale Ungleichheit ausgerottet zu haben. Disparitäten beim Zugriff auf materielle und menschliche Ressourcen führen weiterhin zu großen Ungleichheiten im Leben ihrer Bürger.
Tento výčet by mohl pokračovat dál a dál.
Die Liste ließe sich beliebig verlängern.
Tento výčet by mohl pokračovat dál a dál.
Die Liste ließe sich beliebig verlängern.
Bushova vláda si svoje kuřátka předem nejen spočítala, ale prodala je dál!
Aber die Bush Regierung hat diese Küken nicht nur verbucht, sie hatte sie auch schon im Voraus verkauft.
Nevydařené zotavení v dnešním postkrizovém světě podtrhuje rizika čím dál ošidnější snahy završit partii.
Die gescheiterte Erholung unterstreicht die Risiken eines zunehmend heimtückischen Endspiels in der heutigen nachkrislichen Welt.
Jeden recept, který se čím dál častěji přetřásá, zajisté zní rozumně: svět by měl drasticky snižovat množství skleníkových plynů, jež dennodenně chrlí do atmosféry.
Ein Rezept, das immer häufiger ins Gespräch kommt, klingt auf jeden Fall sinnvoll: Die Welt sollte die Menge an Treibhausgasen, die sie täglich in die Atmosphäre pumpt, drastisch reduzieren.
To je facka do tváře konvenčního uvažování, které dál tvrdí, že jediným způsobem, jak bojovat proti klimatickým změnám, je předepisovat uhlíkové škrty - prostřednictvím emisních povolenek nebo uhlíkové daně.
Das steht im Widerspruch zur gängigen Ansicht, wonach verpflichtende Kohlendioxidreduktionen - durch Emissionshandel mit Mengenbegrenzungen oder eine Kohlendioxidsteuer - der einzige Weg wären, dem Klimawandel beizukommen.
Takové kampaně jdou ruku v ruce s expanzí zemědělství, neboť prodejci těchto potravin dávají přednost blízkým pěstitelům - i když tito pěstitelé čím dál častěji žijí ve městech.
Solche Kampagnen gehen Hand in Hand mit einer expandierten Landwirtschaft, weil die Lebensmittelhändler Erzeuger in ihrer Nähe bevorzugen - auch wenn diese Erzeuger immer häufiger in der Stadt wohnen.
Berlínská turecká komunita a severoafrické komunity kolem Paříže, které mají svou vlastní veřejnou sféru a často i jazyk, se jeví čím dál odloučenější.
Berlins türkische Volksgruppe und die nordafrikanischen Gemeinschaften um Paris erscheinen als zunehmend eigenständig, mit ihrem eigenen öffentlichen Raum und häufig mit eigener Sprache.
Jak oživit růst, když úspory téměř s jistotou způsobí další pokles agregátní poptávky, takže dál stlačí výstup a zaměstnanost?
Wie lässt sich das Wachstum ankurbeln, wenn die Sparpolitik so gut wie sicher einen weiteren Rückgang der Gesamtnachfrage verursachen und die Produktions- und Beschäftigtenzahlen noch weiter in den Keller schicken wird?
Nižší tempa vzniku domácností - mladí Američané se například čím dál častěji stěhují zpět k rodičům - snižují ceny obytných nemovitostí, což vede k dalšímu zabavování domů pro nesplácení hypoték.
Die Anzahl der Haushaltsgründungen nimmt ab, u.a. weil immer mehr junge Amerikaner wieder zu ihren Eltern ziehen; dies drückt die Eigenheimpreise und führt zu noch mehr Zwangsvollstreckungen.
Čím dál větší měrou si začneme uvědomovat, že adaptace na národní úrovni je zásadní záležitostí, která potřebuje odpovídající finanční zajištění.
Die Anpassungsmechanismen auf nationaler Ebene und deren angemessene finanzielle Dotierung werden zunehmend als Hauptthema anerkannt werden.