čeština | angličtina | němčina | ruština
Holz | holt | hold | Holk

-holz němčina

Význam -holz význam

Co v němčině znamená -holz?

-holz

Ortsnamengrundwort für Gehölz, Wald Buchholz, früher ›Bockholte‹, bestand aus sechs Hofstellen.

Možná hledáte...