holý | holt | Holm | Holk

Holz němčina

dřevo

Význam Holz význam

Co v němčině znamená Holz?

Holz

dřevo, dříví aus Zellulose und Lignin bestehende Masse eines Baumes Das Holz ist morsch. Geografie, Landschaftskunde kleiner Wald Das Haus im Holz liegt inmitten wunderschönster Natur. ugs., metaphorisch (Wesens)Art, Konstitution Danas neuer Verlobter ist schon aus dem rechten Holz geschnitzt. Musik Gesamtheit der Holzblasinstrumente im Orchester Der zweite Satz der Suite wird vom Holz dominiert.

Holz

Kegelsport Bezeichnung für einen Kegel Damit der Spieler deshalb nicht mit Absicht einen Pudel (d.h. in die Rinne neben der Bahn) wirft, muss er solange werfen, bis er mindestens ein Holz getroffen hat. Golfsport Bezeichnung für einen früher aus Holz gefertigten Golfschläger Wir führen alle Hölzer, die Sie zum Golfspielen brauchen.

Holz

deutscher Familienname Jürgen Holz ist Apotheker.

Holz

Ortsname vieler Ortschaften in Deutschland, Österreich oder der Schweiz
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Holz překlad

Jak z němčiny přeložit Holz?

holz němčina » čeština

dřevěný

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Holz?
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Holz příklady

Jak se v němčině používá Holz?

Jednoduché věty

Die Schachtel ist aus Holz.
Krabice je ze dřeva.
Die Kiste ist aus Holz.
Krabice je ze dřeva.

Citáty z filmových titulků

Sie wärmten sich, er ging Holz holen.
Nechal její přítelkyně se ohřát a běžel pro dříví.
Hack das Holz nicht hier oben!
Nesekej to dřevo tady.
Das ist Holz für das Feuer.
To je dřevo na oheň.
Er wurde mit allen Mitteln abgestützt, das Holz borgten wir aus dem Theater.
Je vyztužená dřívím. Vždycky něco ukradneme v divadle.
Mal sehen, aus welchem Holz er ist.
Podívám se na něj zblízka.
Ich wollte wissen, aus welchem Holz du geschnitzt bist.
Chtěl jsem vidět, jaký jsi kabrňák.
Verstehst du, auf diese Weise wird Hitze und Energie in Kohle, Öl und Holz gespeichert.
Stejně tak se ukládá teplo a energie z uhlí, nafty, dřeva.
Sie können jede Menge Wut abreagieren. indem Sie so ein kleines Stück Holz schnitzen.
Nevěřil byste, jak vás uklidní. vyřezávat si něco z kousku dřeva.
Es macht mir nichts aus, Holz zu hacken aber es bedrückt mich, dass die Schönheit meiner Welt dahinschwindet.
Nejde o to dřevo, ale vadí mi, že skončil náš bezstarostný život.
Halten Sie die Mühle am Laufen und liefern Sie mein Holz, wann ich es will.
Chci jen, aby všechno klapalo.
Und weißt du, dass Dr. Meade sah, wie sie selbst Holz an die Nordstaatler verkaufte!
Víte, že ji Dr. Meade viděl prodávat - osobně dříví Yankeeům?
Ich klopfe auf holz fur Sie.
Zaklepu za tebe na dřevo.
Zuerst werfen wir das Holz ab.
Vyhážeme dřevo.
Weg von dem Holz!
Zbavte se toho dřeva!
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Es ist weniger von Exporten abhängig als andere Länder in Asien (ganz zu schweigen von Russland), und seine Anlagenmärkte (besonders Holz, Palmöl und Kohle) haben hohe ausländische Investitionen angelockt.
Indonésie je oproti svým asijským kolegům (natož oproti Rusku) méně závislá na vývozu a její trhy aktiv (zejména jde o dřevo, palmový olej a uhlí) přitahují významné zahraniční investice.
Estland war in der Tat arm, und seine wichtigsten Exportprodukte waren Metallschrott und Holz, doch seine Wirtschaft wuchs.
Estonsko bylo skutečně chudé a jeho hlavními vývozními surovinami byl železný šrot a stavební dříví, avšak jeho ekonomika rostla.
Holz speichert durch die Photosynthese Kohlenstoff.
Díky fotosyntéze je dřevo zásobárnou uhlíku.
Er hat ebenfalls in unkonventionelle Anlagenklassen investiert, unter anderen in Immobilien, Öl, Holz, private Aktienfonds und Risikokapital sowie Buyout-Firmen.
Swensen rovněž investuje do netradičních tříd aktiv včetně nemovitostí, ropy, dříví, soukromých investičních společností, ale i rizikového kapitálu a firem specializovaných na odkupy.
Dass das Holz trocken war, wussten wir, aber nicht, wie oder wann genau es in Brand geraten würde.
Že region sedí na soudku prachu, se vědělo, ale jak a kdy přesně se vznítí rozbuška, jsme vědět nemohli.
Nach herkömmlicher Meinung wird bei der Verbrennung von Holz nur so viel CO2 freigesetzt wie in der Wachstumsphase vom Baum gespeichert wurde und somit ist der Netto-Klimaeffekt gleich Null.
Všeobecně se má za to, že spalováním dřeva se uvolňuje uhlík zachycený během růstu dřevin, takže čistý účinek na klima je nulový.
Ein klassischer Ökonom würde argumentieren, dass das Land angesichts dieser Tatsache Holz exportieren sollte, was Finnland getan hat.
Klasický ekonom by prohlásil, že vzhledem k tomuto bohatství by země měla vyvážet dřevo, což Finsko dělá.
Ein traditioneller Entwicklungsökonom würde dagegen argumentieren, es sollte kein Holz exportieren, sondern stattdessen daraus einen Mehrwert schöpfen, indem es das Holz zu Papier oder Möbeln verarbeitet - auch das macht Finnland.
Naproti tomu tradiční rozvojový ekonom by namítl, že by země dřevo vyvážet neměla a místo toho by k němu měla přidávat hodnotu a prodávat papír nebo nábytek - což Finsko také dělá.
Ein traditioneller Entwicklungsökonom würde dagegen argumentieren, es sollte kein Holz exportieren, sondern stattdessen daraus einen Mehrwert schöpfen, indem es das Holz zu Papier oder Möbeln verarbeitet - auch das macht Finnland.
Naproti tomu tradiční rozvojový ekonom by namítl, že by země dřevo vyvážet neměla a místo toho by k němu měla přidávat hodnotu a prodávat papír nebo nábytek - což Finsko také dělá.
Während die Finnen ihr Holz fällten, wurden ihre Äxte und Sägen stumpf, gingen kaputt und mussten somit repariert oder ersetzt werden.
Když Finové káceli stromy, tupily a lámaly se jim sekery a pily, které se musely opravovat nebo měnit.
Das führte letztendlich dazu, dass sie gut darin wurden, Maschinen zu produzieren, die Holz fällen und schneiden.
To je nakonec dovedlo k tomu, že začali vyrábět kvalitní stroje na kácení a řezání dřeva.
Finnische Geschäftsleute erkannten schnell, dass sie Maschinen herstellen konnten, die andere Materialien schnitten, da nicht alles, das geschnitten werden kann, aus Holz ist.
Finští podnikatelé si záhy uvědomili, že by mohli vyrábět stroje, které řežou i jiné materiály, protože ne všechno, co lze řezat, je vyrobeno ze dřeva.
Rohstoffe in der Nähe zu haben ist nur ein Vorteil, wenn es sehr teuer ist, diesen Stoff zu transportieren, was eher für Holz gilt als für Diamanten oder selbst Eisenerz.
Mít příslušnou surovinu po ruce je výhodné pouze tehdy, pokud je doprava určitého vstupu velmi nákladná, což platí spíše o dřevu než o diamantech nebo i o železné rudě.
Die große Mehrheit stammt aus Biomasse, d.h. Holz und Pflanzenmaterial - der ältesten Energiequelle der Menschheit.
Velká většina pochází z biomasy čili ze dřeva a rostlinných hmot - nejstaršího energetického zdroje lidstva.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »