-komponente němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -komponente?

-komponente němčina » němčina

Kollokationsglied
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...