čeština | angličtina | němčina | ruština
laue | Flaute | Laune | Lauge

-läufe němčina

Synonyma -läufe synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -läufe?

-läufe němčina » němčina

Suchlauf ''m'' -s Suchen ''n'' -s -n -

Možná hledáte...