čeština | angličtina | němčina | ruština
China | gina | Amin | irina

-mina němčina

Překlad -mina překlad

Jak z němčiny přeložit -mina?

-mina němčina » čeština

protein bílkovina

Synonyma -mina synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -mina?

-mina němčina » němčina

Protein -s Eiweiß -es -e