čeština | angličtina | němčina | ruština
hnát | cpát | Angst | Anmut

-náct čeština

Překlad -náct německy

Jak se německy řekne -náct?

-náct čeština » němčina

zehn