čeština | angličtina | němčina | ruština
ans | CNS | DNS | ABS

-ns němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -ns?

-ns němčina » němčina

Name