ns | uns | DNS | CNS

-ns němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -ns?

-ns němčina » němčina

Name
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »