čeština | angličtina | němčina | ruština
Bolide | beide | Diode | Binde

-oide němčina

Význam -oide význam

Co v němčině znamená -oide?

-oide

seltene Nebenform von -oid, Suffix, das Substantive bildet

Možná hledáte...