-rädrig němčina

opatřený koly, kolový

Překlad -rädrig překlad

Jak z němčiny přeložit -rädrig?

-rädrig němčina » čeština

opatřený koly kolový
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -rädrig?

-rädrig němčina » němčina

herumgedreht gewendet geschwenkt gekarrt

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »