See | Eset | Espe | esme

-see němčina

Význam -see význam

Co v němčině znamená -see?

-see

Ortsnamengrundwort für Landsee, Binnensee, Meer Egelsee ist nicht nur ein Gewässer.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-sel | -ses | -se | -selig