strop | tropy | Tropf | trup

-trop němčina

Význam -trop význam

Co v němčině znamená -trop?

-trop

nachgestelltes Wortbildungselement in Fremdwörtern aus dem Griechischen mit der Bedeutung: Wendung Die phototropen Gläser einer Brille tönen sich selbst.

-trop

Ortsnamengrundwort für Dorf
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...