blutende němčina

Příklady blutende příklady

Jak se v němčině používá blutende?

Citáty z filmových titulků

Es könnte abrutschen. Könnte es dann nicht eine blutende Wunde verursachen?
A kdyby měl takový nůž sklouznout a pořezat, mohl by způsobit velké krvácení?
Du sammelst in der ganzen Galaxie einfarbigen Pöbel, Wohltäter und blutende Herzen.
Prohledals galaxii a našels jen jednobarevnou chátru, dobrodince, samaritány.
Er hatte blutende Magengeschwüre.
Krvácej mu vředy už dva roky.
Der konstante Energieverlust ist wie eine blutende Arterie. Und ich habe nichts zum Abbinden.
Ten neustálý úbytek energie je jako krvácející tepna. a já nemám škrtidlo.
Dir wachsen Klauen, blutende Warzen.
Narostli by ti drápy a bradavice.
Ich durchbeiße die Nabelschnur und stecke sie in ihre noch stark blutende Vagina zurück.
Překusuju pupeční šňůru a strkám ji zpátky. do její stále silně krvácející pochvy.
Blutende Herzen in aller Welt, vereinigt euch!
Soucitná srdce světa, spojte se!
Blutende Augen kommen von einer Störung des Tränenkanals. General.
Krvavé slzy jsou jen následkem nemoci slzních cévek, drahý generále.
Blutende Augen kommen von einer Störung des Tränenkanals. General.
To, že mi z očí teče krev, je zaviněno poruchou slzných kanálků.
Das lässt uns dann nur noch ein Symptom, der blutende Arsch.
Tímto nám zbývá jen jeden symptom, krvácející půlky.
Sie hat eine Stichwunde in der Nähe der Leber und eine blutende Ader, die ich zugenäht habe.
Má zranění od dýky, blízko jater, ztratila spoustu krve, musela jsem to zašít.
Mir ist es egal, ob Ihr Marine eine blutende Brustwunde hat.
Nezajímá mě, jestli váš mariňák má otevřené zranění hrudníku.
Ja, nein, ich sagte Tränen blutend, nicht. nicht blutende Ohren.
Jo, ne, jo, řekl jsem krvácející slzy. Ne.krvácející uši.
Schafft mal jemand das blutende Schwein rein.
Ať někdo odtáhne dovnitř to krvácející prase.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...