blutend němčina

krvácející

Překlad blutend překlad

Jak z němčiny přeložit blutend?

blutend němčina » čeština

krvácející
Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako blutend?

Příklady blutend příklady

Jak se v němčině používá blutend?

Citáty z filmových titulků

Oh du, verzeih mir, blutend Stückchen Erde! Dass ich mit diesen Schlächtern freundlich tat.
Ó odpusť, hrstko země krvavá, že vlídný, krotký jsem k těm katanům!
Da lag er dann, blutend auf dem Gehsteig, die Brille zerbrochen.
A tak jsem ho našla. Ležel na ulici v krvi. I jeho brýle mu rozbili.
Blutend und im Sterben liegend kam er zu mir.
Krvácel a umíral, ale přesto si mě našel.
Nein, er lag blutend auf der Straße.
Ne, krvácel na silnici.
Ich liege gern blutend in Pferdescheiße.
Miluju krvácet v koňských hovnech.
Brachtest sie blutend zu mir und denkst, du kannst mit ihr reden?
Přinesl jsi ji ke mně krvácející, a teď si myslíš, že s ní můžeš mluvit?
Eines Tages kam er blutend mit zerrissener Kleidung in den Unterricht.
Jednoho dne se objevil ve třídě krvácel a měl roztrhané šaty.
Zerquetscht, zerdrückt, blutend, mit einem Wort: tot!
Batmana. Potlučeného, polámaného, krvácejícího, jedním slovem: mrtvého!
Er lag nur zuckend und blutend da.
Jenom takhle ležel, klepal se a krvácel.
Die Cops ließen ihn blutend zurück.
Policisté ho napadli, nechali ho krvácet na sněhu.
Vor drei Tagen fand ich dieses Mädchen, sie lag blutend auf der Straße, so blieb ich da, um ihr zu helfen.
Před třemi dny jsem našel tu dívku, krvácející na chodníku, tak jsem zastavil, abych jí pomohl.
Ich dachte, es sei im Film, bis ich reinkam und Lyman blutend in seinem Lieblingssessel liegen sah.
Myslela jsem, že se střílí tam, ale pak přijdu a Lyman krvácí ve svém oblíbeném křesle.
Ich will meine Flitterwochen nicht kletternd, wandernd, blutend oder auf irgendeine Weise leidend verbringen.
Nechci strávit svoje líbánky. lezením po horách nebo trnácením se po poušti, ani být zkrvavená nebo zpocená.
Wir können hier nicht mit heraus spazieren, blutend und gefesselt.
Nemužeme ho prostě odtáhnout, když je spoutaný a krvácí!
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...