blutig němčina

krvavý

Význam blutig význam

Co v němčině znamená blutig?

blutig

krvavý mit Blut (verschmutzt) Nach dem Mord wusch er seine blutigen Hände. krvavý mit vielen Toten / Verletzten Es war der blutigste Anschlag der letzten 2 Monate. intensivierend im besonderen Maße Ich bin ein blutiger Anfänger.
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

Překlad blutig překlad

Jak z němčiny přeložit blutig?

blutig němčina » čeština

krvavý zkrvavený potřísněný krví krvavě

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako blutig?
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

Příklady blutig příklady

Jak se v němčině používá blutig?

Citáty z filmových titulků

Ein Wort von dir und wir schlagen uns an ihm die Fäuste blutig.
Řekni jediné slovo, hochu, a zmalujeme ho domodra.
Es scheint, als müssten Euere Landsleute die Lektion blutig lernen, Marchese.
Zdá se, že vaší krajané, jím musí dát lekci a utopit je v jejích krvi, Markýzi.
Es würde blutig enden.
Znamenalo by to krveprolití.
Blutig und zerfetzt.
Krvavý cár.
Verbrannt und blutig.
Zohavení a zakrvácení.
Welch Fest geht vor in deiner ewgen Zelle, dass du auf einen Schlag so viele Fürsten so blutig trafst?
Jakou hostinu jsi to nachystala ve věčné kobce tvé, žes do ní přilákala prince nádherného, jež sražen tak krvavě.
Blutig oder medium?
Propečený nebo krvavý?
Lass dir die Nase blutig schlagen.
Nech se praštit do nosu, poteče ti červená.
Wer hat ihm die Nase blutig geschlagen?
Kdo z vás mu rozbil nos?
Meine Hände sind blutig wie die deinen. nur ist mein Herz nicht so wie deins, so weich.
Jak ty mám ruce teď. Leč stud mi brání srdce tak bílé mít.
Reiß mit der blutig unsichtbaren Hand in Stücke jenen großen Schuldbrief. der Angst und Schrecken mir bedeutet und meine Wangen bleicht.
A strašnou, nepostižnou rukou zruš a zpřetrhej tu smlouvu co pro ni blednu!
Sei blutig, wild und unerschrocken.
Buď krutý, krvavý a zpupný!
Blutig, bitte.
Málo propečenej, prosím.
Ich sah kaum sein Gesicht, ich sah nur seine Hände, sie waren verbrannt und blutig.
Ani jsem nezahlédla jeho tvář. Viděla jsem jeho ruce, byly rozdrcené, popálené a krvavé!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Der Krieg im Irak ist extrem blutig.
Válka v Iráku je výjimečně krvavá.
Der revolutionäre Islamismus ist zweifellos gefährlich und blutig.
Revoluční islamismus je nepochybně nebezpečný a krvavý.
Jede unilaterale Aktion bezüglich der Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo wird diese Konflikte aber wahrscheinlich auftauen - und zwar rasch und blutig.
Jakýkoli jednostranný krok směrem k nezávislosti pro Kosovo je zřejmě rozmrazí - rychle a krvavě.
Bei Meth-Konsumenten kommt es vielfach zu Zahnfäule und schrecklichen Kratzwunden, weil sich diese Menschen aufgrund des Gefühls, krabbelnde Insekten unter ihrer Haut zu haben, blutig kratzen.
Uživatelé metamfetaminu mívají často zkažené zuby a strašlivé boláky, které si způsobili sami tím, že si rozdrásali kůži, protože měli pocit, že jim pod ní leze hmyz.
Die Folgen des Putsches in Thailand 2006 waren nicht annähernd so blutig.
Důsledky thajského puče v roce 2006 nebyly zdaleka tak krvavé.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...