blutigste němčina

Příklady blutigste příklady

Jak se v němčině používá blutigste?

Citáty z filmových titulků

Ein paar gestohlene Rinder lösten das blutigste Massaker in Texas aus.
Pár ukradených kusů začalo nejhorší ktveprolití v Texasu.
Es war der blutigste Tag des Krieges an der westlichen Front.
Byl to ten nejkrvavější den války na západní frontě.
Der blutigste Kampf des Jahres und du sitzt verloren herum.
Kate tam buší do Dae, a s tebou to ani nehne. Sedíš tu jak zařezanej. - Zdravíčko.
Nimm deine erste auf! Das ist die blutigste.
Musíte si natočit svůj první porod.
Der blutigste Kampf, den ich je sah.
Nejvíc krve, co jsem kdy zažil.
Ihr Schwert war das blutigste von allen.
Na jejím meči bylo nejvíce krve.
Der Motel-Überfall galt damals als der blutigste der Geschichte.
Krveprolití v motelu, bylo nejstrašnější událostí v historii města.
Alle starben durch die Schüsse von Polizisten. Eine offizielle Kommission bestätigte, dass dieser Angriff, mit Ausnahme des Massakers gegen die Indianer im 19. Jh., der blutigste unter Amerikanern seit dem Bürgerkrieg gewesen ist.
Oficiální komise nedávno prohlásila, že vyjma masakru indiánů v 19. století byla tato policejní akce nejkrvavější událost v Americe od dob občanské války.
Als sie ihn endlich fanden, begann die blutigste Schlacht der Geschichte.
Když ho konečně našli, odehrála se jedna z nejkrvavějších bitev v historii.
Die Culebras sind die blutigste Gang in Starling.
Jo. Culebras jsou nejkrvavější gang ve Starlingu.
Der blutigste Monat im Vietnamkrieg.
Nejkrvavější měsíc vietnamské války.
Escobar gilt als der blutigste Narco-Terrorist überhaupt.
Escobar je považován. za nejbrutálnějšího narkoteroristu všech dob.
Das blutigste Jahr in der US-Geschichte.
Také je to nejkrvavější rok v americké historii.
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Das blutigste Jahrhundert der europäischen Geschichte begann im August 1914.
Nejkrvavější století v evropské historii začalo v srpnu roku 1914.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »