blutigere němčina

Příklady blutigere příklady

Jak se v němčině používá blutigere?

Citáty z filmových titulků

Denn die Geschichte lehrt uns mit unmissverständlichem Nachdruck. dass Beschwichtigungspolitik nur neue und noch blutigere Kriege erzeugt.
Historie nás učí s nepřehlédnutelným důrazem, že ustupování vždy vede k nové a ještě krvavější válce.
Eine noch blutigere Einstellung wurde weggelassen.
Na co charakter? Koncíme. - Tak jo.
Ich habe Appetit auf eine blutigere Mahlzeit.
Mám chuť na krvavější pokrm.
Aber ich müsste dieses Buch benutzen. und andere, blutigere Methoden, um zu finden, was ich brauche.
Budu muset použít tuhle knihu, a další drsné metody, abych získal to, co chci.
Doporučujeme...Patnáct vět německyČas jít | Zeit zu gehenPatnáct způsobů, jak německy říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...