blühend němčina

vzkvétající, triumfální, palmový

Překlad blühend překlad

Jak z němčiny přeložit blühend?

blühend němčina » čeština

vzkvétající triumfální palmový květnatý kvetoucí
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako blühend?

Příklady blühend příklady

Jak se v němčině používá blühend?

Citáty z filmových titulků

Und du, Frau. Blühend vor Appetit und Lebenslust. Wirst du noch vor der Dämmerung erbleichen und zu Boden sinken?
A ty, ženo, která jen kveteš chutí do života a jeho příjemností, zbledneš a zhasneš než svitne nový den?
Und du, Frau. Blühend vor Appetit und Lebenslust. Wirst du noch vor der Dämmerung erbleichen und zu Boden sinken?
A ty, ženo, která jen kveteš chutí do života a jeho příjemností, - zbledneš a zhasneš než svitne nový den?
Du siehst blühend aus.
Vypadáš výborně.
Ich bin ganz schön blühend.
Celá jenom tvoje.
Er kam zurück und sah blühend aus.
Vypadalo to, že se mu dobře daří.
Ihre Phantasie ist blühend, aber offenbar außer Kontrolle.
Máte bohatou představivost, ale zřejmě mimo vaši kontrolu.
Hoffentlich ist die Fantasie der Richter weniger blühend.
Já pro vaše vlastní dobro doufám, že soudci ji mají mnohem menší než já.
Ich habe Euch noch nie so blühend und frisch von Farbe gefunden.
Co vás znám, tak jste nevypadal tak svěže a tak plný síly.
Ist es zu viel? Ist meine Fantasie zu blühend?
Takže vám se zdá, že jsem to trochu přehnal?
Die Stadt ist groß und blühend.
Město je krásné a bohaté.
Ihre Fantasie ist also doch nicht so blühend.
Nemáte žádnou představivost.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...