blühen němčina

kvést

Význam blühen význam

Co v němčině znamená blühen?

blühen

kvést Botanik: Blüten haben; eine oder mehrere Blüten hervorgebracht haben, in Blüte stehen Die Kirschbäume blühen Anfang Mai. kvést Wirtschaft, Handel: sehr gut laufen, sich wirtschaftlich gut entwickeln Das Geschäft blüht und er konnte hohe Einnahmen verbuchen. bezogen auf etwas Negatives: widerfahren
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

Překlad blühen překlad

Jak z němčiny přeložit blühen?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako blühen?
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady blühen příklady

Jak se v němčině používá blühen?

Citáty z filmových titulků

Jede Menge. Das Geschaft wartet auf einen, der es zum Blühen bringt.
Obchod jen čeká na toho pravýho chlápka, který uvede věci do chodu.
Und diese beiden sollten noch vor heute Nacht blühen.
Tahle dvě poupata by měla do večera vykvést.
Du willst doch die erste Narzisse in den Bergen blühen sehen.
Uvidíš venku na kopci první narcisku.
Die Osterglocken blühen.
Už kvetou narcisy, maminko.
Es muss toll sein, wenn die eigenen Bäume Blätter kriegen, blühen und Früchte tragen.
Musí být nádherný dívat se, jak stromům raší listy, jak kvetou a nesou ovoce.
Wir verwandeln uns hier in süß duftende Blumen, - um dann im Heufeld zu blühen. - Ha-ha.
A my se tu zatím proměňujeme v sladce rozkvetlé květy.
Die Glocken läuten, Blumen blühen, Engel singen.
Zvony vyzvánějí, všude plno květů, andělé zpívají.
Man kann Rosen, Veilchen und Tulpen alle zur selben Zeit blühen lassen.
Může nechat kvést ve stejnou dobu růže, fialky i tulipány.
Dass eine solche Blume nicht im Winter blühen würde.
Ta květina by v zimě nerozkvetla.
Mach dein Eis, Guido. Wir werden die Wüste hier zum Blühen bringen.
Poteče tu tenhle drink a poušť rozkvete.
Die Luzerne blühen sehen.
Sledovat rozkvétat vojtěšku.
Wir hielten gerade so bis Jahresende durch, und die Pflaumenbäume begannen zu blühen, als das neue Jahr anbrach.
Jen tak tak jsme přežili konec roku. A právě když začali kvést slivoně, krátce po začátku nového roku.
Die Kaktusrosen blühen.
Kaktusová ruže rozkvetla.
Ohne Sonne sprößt kein Baum, blühen auch keine Blumen.
Ni bříza neroste bez sluníčka, nikdy mě nelíbá má matička.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Natürlich muss zwischen enger institutioneller Disziplin und dem Blühen von hundert intellektuellen Blumen ein mittlerer Weg gefunden werden.
Je samozřejmě zapotřebí nastavit jistou rovnováhu mezi tuhou institucionální disciplínou a volností pro rozkvět sta intelektuálních poupat.
In Westeuropa, Japan und den Vereinigten Staaten - an Orten also, wo Individualität bereits vor langer Zeit alles Neue verloren hat und wo Geschäftssinn und Massenkonsum blühen - mag diese Gleichheit etwas sein, das es zu diskutieren gilt.
V západní Evropě, Japonsku a Spojených státech, kde individualita už dávno není novinkou a kde se daří manažerskému duchu a masové komerci, může být tato stejnost předmětem debaty.
Unsere heutige Welt ist eine Welt sich schnell wandelnder Strömungen, in der eine Region heute blühen und gedeihen kann und ihre Fabriken morgen zusammenbrechen können, als wäre der Hurrikan Katrina über sie hinweggezogen.
Dnešní svět je světem rychle se měnících proudů, kde určitý region jeden den vzkvétá a hned druhý den se jeho podniky ekonomicky hroutí, jako by je zasáhl hurikán Katrina.
So ist es etwa in Indien allen Religionen gestattet, zu blühen und zu gedeihen; zugleich jedoch ist dafür gesorgt, dass keine von ihnen staatlich privilegiert wird.
Indie například umožňuje vzkvétat všem náboženstvím a současně dbá na to, aby žádné z nich nebylo státem protežováno.
Islamische Radikalisierung und islamischer Terror müssen im Westen nicht zwangsläufig weiter blühen und gedeihen.
Islámská radikalizace a teror nemusí na Západě nadále vzkvétat.
Der Vorsitzende Mao wollte hundert Blumen blühen lassen, allerdings nur, um sie allesamt an der Wurzel kappen zu können.
Předseda Mao chtěl, ať rozkvete sto květů, avšak jen proto, aby je mohl všechny u kořene uřezat. PSR však připomíná spíše metaforu prezidenta George H.
Die Zentralregierung nehme zwar dramatisch an Umfang ab, aber während sich die Anzahl der Angestellten des Staatsrates von 34.000 auf 17.000 halbiert hätte, würde das Geschäft mit der Korruption weiterhin blühen.
Velikost centrální vlády se sice opravdu drasticky snížila - počet zaměstnanců Státní rady se snížil z 34 000 na 17 000 -, avšak korupce bujela dál.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...