tenis | Penis | denik | dennis

Denis němčina

Denis

Překlad Denis překlad

Jak z němčiny přeložit Denis?

Denis němčina » čeština

Denis
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Denis?

Denis němčina » němčina

Dennis

Denis čeština

Překlad Denis německy

Jak se německy řekne Denis?

Denis čeština » němčina

Dennis Denis
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Denis německy v příkladech

Jak přeložit Denis do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Mezi Porte St Denis a Porte Saint-Martin, bylo 50 Ritonů.
Zwischen der Porte St. Denis und der Porte St. Martin gibt es 50 Männer mit Namen Riton.
Jaké zbraně jste dostala v kostele St-Denis?
Welche Waffen kamen in die Kirche St-Denis?
Pierre, cestou zpátky, když jsem vás vezl na letiště, v ulici Saint-Denis mi najednou přestalo jet auto.
Pierre, ich vergaß, neulich, nachdem ich Sie nach Orly brachte, hat mein Auto wie durch Zufall in der Rue Saint-Denis eine Panne.
Cos dělal v ulici Saint-Denis?
Was wolltest du denn in der Rue Saint-Denis?
Saint-Denis.
Nicht Saint-Martin.
Jste Denis Law?
Sind Sie Denis Law, der Stürmer?
Ahoj, ahoj, tady je Denis Compton.
Hallo, Denis Compton hier.
Nevěděl jsem, že jsi Denis.
Ich wusste nicht, dass du das bist.
Je to šlapka od St. Denis.
Boulevard Strasbourg, Saint Denis.
Denis.
Wir müssen uns noch am Fabrikgelände von Saint Denis umsehen.
To jsem já, Denis, -přijel jsem se podívat.
Ich bin es, Dennis ich will dich besuchen.
To je Denis Bednář?
Ist das nicht Dennis Cooper?
Jmenuji se Denis.
Mein Name ist Dennis.
Princ Denis.
Prinz Dennis.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »