tenis | penis | devis | denim

Denis čeština

Překlad denis švédsky

Jak se švédsky řekne denis?

Denis čeština » švédština

Dennis

Příklady denis švédsky v příkladech

Jak přeložit denis do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Nevěděl jsem, že jsi Denis.
Jag visste inte att du hette så.
Denis.
Denis.
Denis i já se těšíme, až se s vámi sejdeme.
Denis och jag vill gärna träffa er.
Tohle je Sir Denis Eton-Hogg.
Det här är Sir Denis Eton-Hogg.
Chtěla sem vám to říct, ale nevěděla jsem, jak se Denis rozhodne.
Okej, jag ville tala om det här för er men jag visste inte vad Denis beslut skulle bli.
Denis Eton-Hogg, president Polymer Records, byl nedávno pasován na rytíře.
Denis Eton-Hogg, VD för Polymer Records, blev nyligen adlad.
Rozluč se, Denis.
Säg hej då, Denise.
Když to dokáže Denis Hopper, tak i já.
Kan Dennis Hopper göra det, så kan jag.
Saint Denis!
Saint-Denis!
Denis, který dělá dozor u Vah a Mír pro obchodní výbor, to pěkně děkuju.
Dennis är tillsynsman för mått och vikter.
Etienne St. Denis.
Etienne St.
A Denis Rhodman má gumovou pannu!
Dennis Rodman har en slida!
Denis.
Dirk.
Jsem křtěnej Denis Děs, ale změnil jsem to na Fénix.
Jag döptes till Dirk Steele, men bytte till Phoenix.

Možná hledáte...